Falošný dar jazykov

Takáto vec sa neobmedzuje len na jazyky. Spomínate si, ako sa Peter zaprisahal, že Pána nikdy neopustí, a povedal mu: „Ak sa môžeš na niekoho spoľahnúť, Pane, tak som to ja. Iní ťa môžu opustiť, ale ja nikdy.“ A on si ho vzal bokom a začal ho karhať, pretože hovoril o kríži, o ukrižovaní. Peter mu povedal: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ Mt 16, 22 (Matúš 16,22) Peter bol úplne úprimný, dokonale čestný. Úplne túžil urobiť správnu vec a myslel si, že robí správnu vec. Ježiš však povedal, že ho vedie satan.  „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ (Matúš 16,23). Je teda celkom možné, že sa kresťania úprimne mýlia, že sú úprimne zmätení, a preto skončia úprimne ako telesní. To platí aj v mnohých iných oblastiach okrem jazykov. Sú to diablove úskoky. Ako rád nás lapí do pasce, oklame, podvedie, oklame a nechá nás myslieť si, že získavame niečo mimoriadne dobré. Je to on, kto nám, keď prosíme o chlieb, dá kameň, alebo keď prosíme o rybu, dá nám hada prezlečeného za rybu. Pán to neurobí, pretože vo svojom slove jasne načrtol, o čo máme prosiť. Ale nepriateľ nás vedie k tomu, aby sme prosili nad rámec Slova.

Odkiaľ teda pochádza tento falzifikát? Dovoľte mi povedať, že slovo „telesný“ je najlepším vysvetlením pôvodu falošného prejavu jazykov. Mimochodom, toto slovo používa Pavol v liste Korinťanom. „Ste telesní,“ hovorí (1 Kor 3, 3). Mali všetky dary, ale boli to telesní, telesní ľudia. Tieto dary používali tak, že ich zneužívali a zneužívali, ba dokonca ich nevedome napodobňovali falošným a telesným spôsobom. Keď hovoríme, že nejaká vec je telesná, myslíme tým, že pochádza z našej adamovskej prirodzenosti, z nášho telesného zmýšľania, teda z našej ľudskej prirodzenosti. Inými slovami, tento falošný dar jazykov je čisto psychologický jav, ktorý má pôvod v silnej podvedomej túžbe vlastniť to, čo sa zdá byť veľmi žiadúcim symbolom Božej priazne. Táto silná podvedomá túžba je to, čo robí trik a prejavuje sa v tomto falošnom dare jazykov.

Myslím si, že je to preukázateľne pravda, pretože prejavy jazykov, ako ich dnes počuť, sa vyskytujú aj medzi kultmi. Mormóni často hovoria jazykmi a nájdeme to aj v iných náboženstvách, ako je napríklad islam. Dokonca aj medzi ľuďmi bez osobitného náboženského presvedčenia niekedy nájdeme tento jav, tento žargón, ktorý sa nazýva jazyky. Je zrejmé, že takéto javy sú buď telesne inšpirované, alebo ide o priamu činnosť démonických síl.

Comments are closed.