Umíte asertivně jednat?

POKAŽENÁ GRAMOFONOVÁ DESKA
První a velmi jednoduchá technika. Jejím principem je opakování svého požadavku klidným hlasem, bez nutnosti obhajoby. Např. pokud vám váš zaměstnavatel stále neproplatil slíbené peníze za cestovné, chodíte za ním dokola, dokud svého požadavku nedosáhnete. Technika umožňuje ignorovat manipulativní nástrahy a to tak, že pokud by se zaměstnavatel snažil přejít k jinému tématu, vy ho vždy dostanete zpátky na: “Chci své slíbené peníze.” Samozřejmě trochu elegantněji, ale stále s jasným vyslovováním svého požadavku.

OTEVŘENÉ DVEŘE
Tuto techniku využijete například v momentě, kdy vám druhý vyčítá vaše nedostatky. Jestliže vám například zaměstnanec vyčítá, že jste svou práci odvedl v některém ohledu špatně, z části s ním souhlasíte, ale v druhé části věty zdůrazníte jiné své klady, popř. obhájíte, proč tomu taky bylo. (Např. ztížené podmínky po odchodu kolegy.) Dovolí vám přijmout kritiku klidně, ale zároveň neumožňuje druhé osobě získat absolutní pravdu a tím pádem i převahu.

SEBEOTEVŘENÍ
Díky této techniky sdělíte své kladné i záporné vlastnosti a usnadníte si komunikaci. Techniku použijete v případě, kdy okolí mluví o faktu, o kterém se domnívá, že jste s ním určitě seznámen. Není nic horšího se například nezeptat v práci kolegy, když něčemu nerozumíte a dále přikyvovat. Může z toho vyvstat pár pěkných malérů. Např.: “Ty změny v zákoníku pro nový rok nás hodně ovlivní, že?” Pokud jste se v nich ještě nestihli zorientovat, jednoduše přiznejte a zeptejte se. “Nestihl jsem jej ještě přečíst všechna, co konkrétně pro nás tyto změny znamenají?”. Technika umožňuje sdělit takové věci, které ve vás dříve vyvolávaly pocity nevědomosti, úzkosti a viny.

VOLNÉ INFORMACE
Tato technika vám bude užitečná v moment, kdy se snažíte něco dohodnout, nebo něco prodat. Udělejte klientovi nabídku, nechte ho chvíli mluvit a zkuste zachytit pro něj důležité informace. Prodáváte – li například kávovar a klient vám řekne, že na přípravu kávy ráno nemá čas, ohromíte ho informací, že káva může být díky časovači připravena každý den ve stejný čas automaticky. V rozhovoru vám pak tyto volné informace poskytnou námět na pokračování konverzace a zbaví vás strachu a plachosti.

NEGATIVNÍ ASERCE
Je technika podobná technice otevřených dveří. V podstatě vás naučí přijímat vlastní chyby, bez omlouvání. Jednoduše by se dalo říct: “Nejsem dokonalý, ale snažím se/lépe jsem to nebyl schopný udělat.” nebo “Udělal jsem to špatně, jsem si toho vědom, příště to udělám jinak.” Pokud ju správně zformulujete, zredukujete tím zlost a agresivitu druhé strany.

NEGATIVNÍ DOTAZOVÁNÍ
Jestli vám někdo řekne: “Tenhle úkol jsi udělal špatně”, zkuste se ho zeptat, jak by to udělal on, co by udělal jinak. Možná vám informace budou užitečné.
Pokud ne, hoďte to za hlavu.

SELEKTIVNÍ IGNOROVÁNÍ
Ocitnete – li se opět pod palbou kritiky, tentokrát ovšem nevěcné a nijak nepřínosné, tento způsob vám pomůže udělat za ní tečku. Např. větou: “Myslím, že tě chápu”. Dále už se k takovéto kritice nevyjadřujeme, ale zachováme si image naslouchajícího člověka.

PŘIJATELNÝ KOMPROMIS
Neboli řešení, vyhovující oběma stranám. Každý musí slevit, aby se našla přijatelná volba. Pokud není v sázce naše sebeúcta, je to ideální způsob, jak vyjít z komplikované situace. “Když to potřebuješ, vezmu to za tebe den před Vánoci, ale rád bych si na oplátku vyměnil směnu po Silvestru.”
Tyto techniky mohou být zdánlivě banální, nebo jasné, ale sami víme, jak je někdy těžké najít vhodnou odpověď. Především, když proti sobě máte silného člověka se silnými argumenty, který si svou pravdu prosadí, i kdyby ji stokrát neměl. Zkuste si tyto věty nacvičit a opakovat. Mohou vám velmi pomoci.
 
Zdroj:
https://www.jobfairs.eu/magazin/umite-asertivne-jednat

Comments are closed.