Ako rozpoznať manipulatívne správanie?

Krátka popularizačná prednáška Mgr. Filipa Uhroviča sa venuje obrane proti psychickej manipulácii.

Prevzaté z YouTube

Comments are closed.