• Tematické bloky

Oni budú vyháňať démonov – Derek Prince

Formát: 204 x 135 mm
Počet stán: 264
Väzba: brožovaná
Jazyk: SK
Rok vydania: 2007
Hmotnosť: 305 g

Čo sú démoni? Ako získavajú démoni vstup do životov ľudí? Potrebujú vôbec kresťania niekedy oslobodenie od démonov?

V tejto ľahko čitateľnej, biblicky podloženej knihe, Derek Prince odpovedá na tieto a mnoho ďalších dôležitých otázok. Ak zápasíš s problémami, ktoré zdanlivo nikdy neodchádzajú, napadlo ťa niekedy, že ich príčinou môže byť aktivita démonov? Možno chceš pomôcť druhým, ktorí majú takéto problémy.

Autor poukazuje na to, že Ježiš nikdy nikoho neposlal kázať evanjelium bez toho, aby ich špecificky nepoučil a nevystrojil k tomu, ako sa majú postaviť proti démonom rovnakým spôsobom ako to robieval On sám. Ak toto nie je dnes pravdou, potom sa Derek Prince pýta:

„Kto sa zmenil? Ježiš? Démoni? Cirkev?“

V tejto praktickej a vyčerpávajúcej príručke na tému „Oslobodenie od démonov“, sa Derek Prince zdieľa s jeho vlastným zápasom s démonmi a poukazuje na strach a mylné názory či nepochopenia, ktoré sú často spájané s oslobodením.

Zdieľajúc sa s osobnými skúsenosťami, ktoré získal po viac ako tridsiatich rokoch v tejto službe Derek Prince ponúka praktické rady ako prijať oslobodenie, ako slúžiť iným k oslobodeniu a ako si udržať oslobodenie. Taktiež popisuje deväť charakteristických aktivít démonov, sedem spôsobov ako démoni získavajú vstup do životov ľudí a potom ťa vedie cez deväť krokov k oslobodeniu.

OBSAH:

Predslov

Základy
Ako to vykonával Ježiš?
Terminológia
Ježišov príklad a Jeho poslanie

V škole skúseností
Môj zápas s depresiami
Osoby, ktorým sa mi nepodarilo pomôcť
Zrážka s démonmi
Vyzvaný v mojej vlastnej kazateľnici
Pod hladinou
Poznatky z rozširujúcej sa služby
Pokračujúce osobné konflikty

Sedem otázok
Čo sú démoni?
Hriešna prirodzenosť alebo démoni?
Ako vnikajú démoni?
Čo je okultizmus?
Pôsobí čarodejníctvo aj v dnešnej dobe?
Potrebujú kresťania vôbec niekedy oslobodenie od démonov?
Bude Duch Svätý prebývať v nečistej nádobe?

Ako rozpoznať a vyhnať démonov
Charakteristické činnosti démonov
Oblasti osobnosti človeka ovplyvnené démonmi
Démoni nemocí a chorôb
Príprava na oslobodenie
Modlitba za oslobodenie
Ako si udržať svoje oslobodenie?
Prečo nie sú niektorí ľudia oslobodení?
Pomoc iným osobám k ich oslobodeniu
Čo nasleduje po oslobodení?

Dostupné k zakúpeniu: http://shop.mpks.sk/produkt/493-oni-budu-vyhanat-demonov-derek-prince.html?search_query=prince&results=37

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate