Dr. Gloria Polo – od okultizmu k Bohu

Keď sa zavrela jej kniha života, cítila strašnú bolesť, odsúdila sa, začala kričať na Ježiša, aby mal s ňou zmilovanie, aby jej odpustil, dal jej druhú možnosť, Povedal jej, že bude mať druhú šancu, ale iba pre modlitby iných ľudí, ktorí sa za ňu modlili. Videla veľkú silu modlitby príhovoru. Veľa ľudí v jej krajine sa za ňu modlilo, aj jeden z najchudobnejších kolumbijčanov, ktorý zomieral od hladu. V nedeľu išiel so svojou manželkou a svojimi deťmi do kostola na svätú omšu. Celým svojim srdcom kričal: „Pane ja Ťa milujem“, ďakoval mu za všetko, čo mu Pán dával, prosil za obrátenie sveta, Kolumbije…. roľník, ktorý zomieral od hladu, žiadal o obrátenie sveta….. Jeho duša žiarila po svätej omši ako eucharistia. Po omši si kúpil takú sladkosť, ktorú mal zabalenú do papiera od novím, kde bola jej fotka, ktorá ukazovala, ako bola Gloria Polo spálená. Vtedy sa začal modliť za ňu a celým svojim srdcom kričal a prosil, aby mal Otec zmilovanie s jeho setrou, aby ju zachránil… slúbil mu, že prejde celý jeden štát pre ňu. Pán Boh na neho ukázal a povedal „Vidíš, toto je láska k blížnemu, toto je láska“. Vtedy dostala Gloria milosť, a Ježiš jej povedal, že toto svedectvo bude opakovať tisícky krát, aby svedčila o tom, čo zažila o Božom milosrdenstve o Jeho láske.

Comments are closed.