Genezis I, 11 – 15 časť

Čo znamená dobrý? Boh od začiatku oddelil svetlo od tmy, dobro od zla. Veľa je povolaných, ale málo oddelených (pre Boha) – aj v týchto časoch. Povolanie k svätosti je povolaním k oddeleniu od toho, čo nepochádza od Boha. Miešať dobro a zlo je taktika Satana. Prvýkrát sa v 5. verši Biblie objavuje význam pojmu, ktorý my poznáme ako „cirkev“. Jej povolaním je byť svetlom.

Comments are closed.