Modlitba za oslobodenie (J. Mariakumar )

2. Zriekam sa ducha hnevu a zlosti, zatrpknutosti a odporu, ducha nenávisti a nevraživosti, ducha neodpustenia, pomsty a vraždy.  Pane Ježišu…
3 . Zriekam sa ducha strachu a úzkosti, ustarostenosti a napätia, ducha skľúčenosti, ostýchavosti a bojazlivosti, ducha stiesnenosti, frustrácie a sklamania, ducha beznádeje, zúfalstva a samovraždy. Pane Ježišu…
4. Zriekam sa ducha strachu, hrôzy a zdesenia, komplexov menejcennosti a nervozity.
Pane Ježišu…
5. Zriekam sa ducha žiadostivosti, sebaukájania a smilstva, ducha homosexuality, nevery, znásilňovania a krvismilstva, ducha prostitúcie, zvádzania, necudnosti a beštiality. Pane Ježišu..
6. Zriekam sa ducha rozkoše, ktorá do mňa vchádza cez myšlienky, slová, skutky, cez moje oči, uši, nos, jazyk a hmat, cez moje ruky, nohy a pohlavné orgány. Pane Ježišu…
7. Zriekam sa ducha svetského zmýšľania, zmyselnosti a neviazaných radovánok, ducha závislosti na alkohole, tabaku, drogách a na hazardných hrách, ducha škodlivej hudby, filmov, videofilmov a elektronických hier.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž…
8. Zriekam sa ducha lipnutia na osobách a materiálnych veciach.. Pane Ježišu…
9. Zriekam sa ducha túžby po uznaní, po mene, sláve a moci, po postavení a bohatstve, ducha vlastníctva materiálnych statkov a ducha skúposti. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…
10. Zriekam sa ducha lenivosti, pôžitkárstva a nestriedmosti v jedení a pití. Pane Ježišu…
11. Zriekam sa ducha pýchy, arogancie a zvýšeného sebavedomia, ducha predsudkov a nezdravej  konkurencie, ducha žiarlivosti, závisti, porovnávania sa s inými a ducha zaujatosti.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž…
12. Zriekam sa ducha modloslužby, veštenia, čarovania a zaklínania, čiernej a bielej mágie, ducha povery, ducha okultizmu, ezoteriky, viery v reinkarnáciu a učenia hnutia New Age. Zriekam sa všetkých zlých síl, ktoré ma spútali klaňaním sa falošným bohom, návštevou pohanských kultových miest, prechovávaním okultných predmetov a symbolov vo svojom dome, čítaním horoskopov, jasnovidectvom, čítaním z ruky, vykladaním tarotových a iných kariet, vyvolávaním duchov zomrelých, nosením amuletov a krištáľových kameňov  „pre šťastie,“ maľovaním indickej mandaly, používaním kyvadla, numerológiou a posúvaním predmetov, cvičením jógy, meditáciou zen, a metódami ako sú: reiki, indické čakry, používanie osôb ako médium, automatické písanie, uzdravovanie cez guruov; a používaním liečiteľských metód, ktoré sú založené na okultných metódach a nekresťanských náboženských filozofiach.
Pane,Ježišu….
(por. KKC 2111-2117; Mt 7,22-23; Mt 24,24-25; 1 Sol 5,21; Iz 14, 13-14; Iz 28,17; Rim 12,2; Gen 3,5.16-19; Ef 4,27; Jn 15,14; Kol 2,20-23; Lk 6,19; Sk 17,27-28; Oz 4,12; Ž 139,1 Jn 4,1; Sk 16,16-19)
13. Zriekam sa ducha posudzovania a odsudzovania druhých, ducha sebaobviňovania a obžaloby, osočovania a urážok na cti, ducha ponižovania druhých a neúctivých rečí, ducha hádky a týrania. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…
14. Zriekam sa ducha sebaklamu, ľsti a podvodu, ducha zákernosti, pokrytectva a lži, ducha lichotenia a podplácania, ducha nespravodlivosti a krádeže. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…
15. Zriekam sa ducha neviery voči Bohu, ducha ateizmu, svätokrádeže a materializmu, ducha členstva v tajných spoločenstvách a ducha konzumného spôsobu života. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…
Pane Ježišu, očisť ma svojou Vzácnou Krvou, najmä moje srdce, moje vedomie, podvedomie a nevedomie.
Obmy moje myšlienky a svedomie, spomienky, predstavy a pocity, môj rozum, vôľu a city.
Pane Ježišu, svojou Vzácnou Krvou očisť môj mozog, môj nervový systém, krv v mojich žilách, moje svalstvo, kosti a moje vnútorné orgány.
Pane Ježišu, očisť ma svojou Vzácnou Krvou. Očisť moje oči, uši a nos, môj hmat, ústa a jazyk, moje ruky, nohy a pohlavné orgány.
Pane Ježišu, zošli mi od svojho Otca Ducha Svätého – Ducha pravdy, Ducha svätosti.
Bože, Duchu Svätý, daruj mi svojich sedem darov: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne pred Pánom.
Duchu Svätý, naplň ma svojím ovocím – láskou, radosťou, pokojom, trpezlivosťou, zhovievavosťou, dobrotou, láskavosťou, vľúdnosťou, vernosťou, skromnosťou, zdržanlivosťou a čistotou.٭
Duchu Svätý, daruj mi svoje charizmy – dar slova múdrosti a poznania, dar prorokovania v súlade s vierou, dar rozlišovania duchov, dar uzdravovania, schopnosť robiť zázraky, dar zvestovania viery, dar slúženia v službe, dar hovorenia v jazykoch a ich vysvetľovania, dar príhovoru a ostatné dary, potrebné na budovanie kresťanského spoločenstva a na oslavu nebeského Otca. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

JAMES MARIAKUMAR SVD
Read more http://www.mariakumar.org/prayers/?lang=sk

Comments are closed.