Manipulace ve výchově

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká Psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě a jednooborovou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především práci s rodiči: v Kolpingově azylovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi. Vedla časopis Psychologie dnes, pracovala na Pražské lince důvěry a na Lince bezpečí. Je spoluautorkou knihy Výchova láskou a autorkou knih Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství. Publikační aktivity Mgr. et Mgr. Pavly Koucké najdete v naší Odborné knihovně.

0:12 Je manipulace častou příčinou problému, se kterým zá vámi klienti přijdou?

0:38 Trvá dlouho rozpoznat, že problémem je právě manipulace? Je pro terapeuta zjevná?

2:12 Je si manipulování vědom i sám manipulátor?

4:38 Dalo by se rozvést, jakou podobu může mít pozitivní manipulace?

6:24 Je patologická manipulace léčitelná?

9:02 Je patologický manipulátor schopen podstoupit terapii?

9:21 Platí, že manipulátory jsou často ti, kteří se s manipulací setkali v dětství?

10:01 Jaké jsou nejhorší dopady manipulace pro další život?

12:02 Mají lidé, kteří se v dětství setkali s manipulací zvýšenou míru sebereflexe?

13:59 Kde je hranice mezi zdravou a nezdravou manipulací?

16:47 Co může rodiči pomoct v tom, aby si uvědomil, že se stává manipulátorem?

19:13 Rovná se patologický manipulátor psychopat? Nebo jde o různé diagnózy?

20:07 Přejímá dítě manipulativní vzorec a stává se samo manipulátorem v kolektivu, ve kterém se pohybuje?

21:20 Jak lze nejlépe „přežít“ dětství s patologickým manipulátorem?

23:19 Prohrává nakonec manipulátor? Nepřichází o důležitou citovou vazbu?

25:19 Setkala jste se s tím, že již dítě samo řeší, že je manipulované?

YouTube

Comments are closed.