Poraziť diabla skrze Ježiša

V tejto knihe nájdete:
– návod na modlitbu priamym príkazom Zlému v mene Ježiš,
– konkrétne modlitby oslobodenia,
– praktické rady, kedy a ako tieto modlitby použiť,
– pozoruhodné svedectvá ľudí, ktorí sa ocitli pod útlakom diabla,
– Novénu k predrahej Ježišovej Krvi a vovedenie do kultu úcty Ježišovej Krvi.
Na záver nás pápež František pozýva „mať sa stále na pozore pred klamstvom zlého ducha“.
Angela Musolesi je františkánska laická sestra , ktorá roky spolupracuje s exorcistami. Svoju prácu vykonáva podľa učenia dona Amortha. Nielen, že je veľkou modlitebnou bojovníčkou, ale službu oslobodzovania od zlého vykonáva dokonca aj cez telefón. Okrem toho pomáha chudobným a taktiež získala ocenenie Žena roka pre európsku kultúru.

K zakúpeniu:
https://www.kumran.sk/duchovny-boj-sekty/20019-porazit-diabla-skrze-jezisa.html#viac-o-produkte

Comments are closed.