„Tichá domácnosť“ narobí viac škody než úžitku

A ako to škodí
Aj keď je ticho veľmi pasívnym nástrojom, termín pasívna agresivita sme už asi počuli. Ak sa to preženie, môžeme so všetkou vážnosťou hovoriť o agresorovi a obeti.
Ticho vie spôsobiť emocionálnu traumu a stres. Možno sa to zdá ako jasná vec, dokonca zamýšľaná, ale jej rozsah nám nemusí dôjsť. Byť ignorovaný môže znamenať a zapríčiniť stavy podobné depresiám, zlosť, frustráciu, pocit zavrhnutia, odmietnutia, viny, osamelosti. Zdá sa vám to trošku hysterická reakcia na pár dní dusna? Kiež by.
Psychická záťaž. Poznáte slovo ostrakizmus? Znamená vylúčenie jedinca z kolektívu a je to oficiálny predstupeň klasického šikanovania (ktoré sa vyskytuje aj medzi dospelými, len ho inak pomenúvame, má viac druhov a oveľa viac sofistikovaných metód. Desiaty nám v dospelosti už kradne málokto.). Hoci môže byť pre niekoho ticho manipulačným nástrojom a istou formou hry, pre obeť môže byť zahrávaním sa so sebavedomím a sebahodnotením.
Môže mať fyzické vedľajšie účinky. Pretože ide o stres, a to celkom často veľký a dlhotrvajúci. Psychická bolesť môže zapríčiniť tú fyzickú. A tak prídu bolesti hlavy, hnačky, bolesti žalúdka, nespavosť, úzkosti, únava, poruchy príjmu potravy, vysoký tlak, u mužov napríklad tiež erektilné dysfunkcie…
Zmení naše správanie. Pretože si kladieme otázky typu: Čo som urobil zle? Čo je so mnou v neporiadku? Ako som mohol toľko ublížiť a nevedieť o tom? Moc ťa obťažujem? Povedal som niečo zle…? Spochybňujeme sami seba, svoju hodnotu, sme neistí a celá anabáza nás môže ovplyvniť smerom k horšiemu. Pretože keď vysvetlenie nedostaneme, môžeme sa ho začať dožadovať a to často veľmi nehodnými spôsobmi.
Ticho ničí vzťahy. Ono je to vlastne logické. Ak sa z ticha stane vzorec, typická reakcia na problém, neznačí to nič iné, než zlú schopnosť komunikácie. Problémy rastú zúčastneným stranám v hlavách, a ešte k tomu každému inak. A môže sa stať, že prerastú až do neriešiteľných rozmerov.
Určite ste si predstavili klasickú tichú domácnosť, ktorá sa asi ešte nikdy nikomu nevyhla. Asi najtypickejším príkladom sú manželia, partneri… tiež si to myslíte? Bohužiaľ, vychovávanie tichom a ignoranciou sa často uplatňuje aj na deťoch. Keď si to predstavíte, hneď vyzerá celá problematika manipulácie ignoranciou o trošku dramatickejšie. Zvlášť nebezpečná je situácia, keď dieťa začne spochybňovať svoju vlastnú hodnotu. Môže sa to s ním totiž ťahať celý život.
Prevzaté z: https://www.mimibazar.sk/clanek/534/ticha-domacnost-narobi-viac-skody-nez-uzitku

Comments are closed.