Zdravá láska vs sebeláska

O lektorke: PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. studovala za totality ekonomickou fakultu, po převratu strávila tři roky v evangelizační škole na Maltě a postgraduálně studovala teologii a psychologii v Římě. Deset let se věnovala poradenství a psychoterapii a učila na teologické fakultě v Praze. Bola šéfredaktorkou Karmelitánského nakladatelství a hlavní koordinátorkou hnutí Katolické charismatické obnovy. Je oblíbenou přednášející i knižní autorkou. Mezi nejúspěšnější titulu patří: Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla přímluvné modlitby, Kotva naděje, Karikatury Boha, …

Comments are closed.