Duchovný boj a rozlišovanie duchov

01 Úvod, 02 Hlas diabla a hlas Boha

Úvod
Duchovný boj a rozlišovanie duchov – 01 Úvod, 02 Hlas diabla a hlas Boha. Čítanie na pokračovanie z knihy Dan Burkeho.

Comments are closed.