11. Duchovný obchvat

Ľudia žijúci v  duchovnom obchvate sa môžu stretávať s ťažkou bolesťou  zo zranení, traumy alebo nevyriešených  vývojových bojov.Obchádzajú liečebný proces tým, že prijímajú náboženské alebo duchovné školy, presvedčenie, pojmy predstavy, ktoré im pomáhajú vyhnúť sa psychickej bolesti. Človek takto získa akúsi falošnú duchovnú osobnosť, omietku, ktorú nastavuje okolitému svetu. Popieranie  určitých pocitov, ktoré sa hlásia o slovo vyžaduje trvalú energiu a úsilie. Musia sa snažiť čoraz viac o potláčanie svojich  myšlienok, pocitov a správania, aby druhým ľuďom  ukázali, ž sú dobrými, duchovnými ľuďmi. Takéto pokusy však  nevyhnutne postupne s časom zlyhávajú.

Človek so stabilným JA prijíma sám seba aj so svojimi nedostatkami, dokáže sa poučiť  z vlastných chýb.
Nepotláča trvalo na okraj svoje negatívne spomienky, pocity, znáša kritiku, nemá prehnané nároky na druhých ľudí, nemá  o sebe nadhodnocujúc  alebo podhodnocujúce predstavy, nevyhýba sa zmenám, ktoré vedú k osobnostnému rastu, je schopný dočasne znášať stres a nepohodlie ak chce dôjsť k nejakému cieľu. Dokáže primeraným spôsobom vyjadrovať svoje emócie, jeho sebavedomie sa neodvíja iba od toho , čo si o ňom myslia druhí ľudia, neuteká od rodinných a partnerských vzťahov, nemanipuluje a ani sa nedá manipulovať, nezvaľuje zodpovednosť na druhých a prehnane sa nesťažuje.

Osobnostný rast nie je možné zabezpečiť iba praktizovaním duchovných praktík, modlitbou, meditáciou, komunikáciou s duchovným svetom a čítaním duchovných kníh. Je nutné sa stýkať s ľuďmi, aktívne s nimi spolupracovať, otvárať sa im. Potrebné je pracovať so strachom zo vzťahov, z prijímania, odmietnutia, a dávania lásky. Doporučuje sa skupinová terapia, samostatná cesta je dlhšia a tŕnistejšia.
U niektorých vytvára  duchovný narcizmus, u iných nízke sebavedomie.
Často sa používa ako náhrada za návykové látky u  ľudí trpiacich závislosťami.

Spirituálny Bypass odvádza od uznania si chýb a sebareflexie!
Jedným z najjednoduchších spôsobov ako sa ľudia v duchovnom obchvate vyhýbajú vlastnej  psychologickej práci  na sebe samom, je nutkavá dobrota voči druhým, alebo chronická starostlivosť o druhých, najčastejšie prameniaca  z nízkeho zmyslu pre sebahodnotu a túžby byť prijímaný druhými.
Duchovný obchvat pomôže v skoršom období života pomôcť prekonať   jeho ťažké okolnosti života. V určitom okamihu  je však potrebné  ho prekročiť a nahradiť kontaktom so sebou samým, s reálnymi emóciami, vybudovaním skutočnej  vnútornej základne JA.

Študijné materiály:
Časopis ROZMER, č.2/2019), Spirituálny bypass a komunitný narcizmus
https://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_bypass
https://www.psychologytoday.com/us/blog/emotional-sobriety/201110/beware-spiritual-bypass
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&ved=2ahUKEwiYu7_TxtblAhXKPFAKHSDdAYA4FBAWMAJ6BAgDEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.johnwelwood.com%2Farticles%2FTRIC_interview_uncut.doc&usg=AOvVaw2eNN9ExcJ5oS-KvZ0b92JG
https://link.springer.com/article/10.1007/s11089-017-0796-7
https://www.goodreads.com/book/show/7802901-spiritual-bypassing
 

Comments are closed.