13. Skutočná láska nie je iba cit, zbožnosť bez lásky, pokánie

Comments are closed.