7 biblických veršů na pomoc v duchovním boji

V duchovní oblasti jsme všichni v neustálém duchovním boji a náš nepřítel, ďábel, je velký. Má za sebou tisíciletou zkušenost, jak pokoušet, ničit a odvádět lidi z Boží přítomnosti.
Ale i když náš nepřítel je velký, náš Bůh je mnohem větší. A jedna věc je jistá; už teď jsme na vítězné straně. Díky tomu, co pro nás Ježíš vykonal na kříži, můžeme žít vítězně a bojovat proti nepříteli s odhodláním vyhrát. Bůh bojuje za nás a vyzbrojuje nás k boji.
V čase pokušení, když nás nepřítel klame, obviňuje nebo odsuzuje, Bůh nás posiluje svým slovem proti silám zla a plánům nepřítele. Možná jste právě dnes v nějaké formě duchovního boje a potřebujete pohled do Božího slova.
Těchto sedm biblických veršů o duchovním boji nám mohou pomoci vyhrát v boji proti nepříteli a přihlásit se k vítězství v Kristu.

Comments are closed.