Ak náhodne otvorím Bibliu a prečítam si verš, je to znamenie čo mám robiť ?

Druhý príklad je zo života sv. Terézie z Lisieux. Keď Terézia cítila určitý nepokoj keď jej duša túžila slúžiť Bohu mnohými spôsobmi a na veľa miestach, jedného dňa otvorila zošit, v ktorom bola uvedená pasáž ktorú hľadala. Píše sa v nej o Láske ako prvej a najdôležitejšej veci, ktorá ak chýba, všetky aktivity a vlastnosti sú zbytočné. Vtedy sv. Terézia pochopila, že jej poslaním je pestovať lásku a to na mieste, kde sa nachádza.
Napriek tomu otec Alain Bandelier upozorňuje, že tento prístup k čítaniu Svätého písma nie je správny, ak ho berieme ako lotériu, kde stierame losy a čakáme čo z toho vzíde. Bez hlbokého duchovného úsilia, ktoré je potrebné na správne rozhodovanie sa, uplatňovanie len princípu “urobím ako otvorím,” môže hraničiť s formou mágie. Je to rovnaké ako keď si niekto zavesí ruženec do auta nie s úmyslom modliť sa ho, ale ako predmet povery, ktorý ho má len svojou prítomnosťou ochrániť.
Preto je potrebné, aby veriaci človek bol obozretný a uvedomoval si, že je slobodným človekom, ktorý musí používať všetky Bohom dané vlastnosti vrátane vôle a rozumu, na to aby sa rozhodol v súlade s Božou vôľou. Katolícka cirkev nehlása fatalizmus, že všetko je predurčené a rozhodnutia človeka nie sú slobodné. Preto pohľad na Bibliu, že riadi naše rozhodnutia môže mať nádych fatalizmu, ktorý opiera človeka o zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Osobitne rizikový tento prístup je ak sa uplatňuje v náboženských skupinách, kde psychicky labilnejší ľudia sa môžu stať objektom manipulácie. Biblia ako celok je Božím zjavením a každé slovo má svoj význam, ktorý je aplikovateľný na našu spásu.
Napriek tomu Biblia nie je písaná bez celistvosti a vzájomného prepojenia. Jednotlivé udalosti majú svoj historicko-duchovný význam a je potrebné Bibliu v tomto duchovnom kontexte spoznávať a toto poznanie prehlbovať.

Prevzaté z: https://www.svetlosveta.sk/viera-pre-mladych/ak-nahodne-otvorim-bibliu-a-precitam-si-vers-je-to-znamenie-co-mam-robit/

Comments are closed.