• Tematické bloky

Ak narcista vie, že ste do neho zamilovaná – ako sa sa zmení jeho správanie

Ak začnete panikáriť alebo nahnevaná odídete, urobí spätný ťah – zbadá, že to bol príliš veľký krok, takže sa veľmi ospravedlní a prisľúbi, že sa tak už znova nestane – až pokiaľ sa to nestane znova. Robí to veľmi jemne, takže  si toho ani nevšimnete, všetko bude popierateľné ,, a ak budete namietať, tak preháňate, takže postupne začnete pochybovať o svojej vlastnej mienke. Je to smrť spôsobená tisíckami seknutí. Prečítajte si viac o narcizme – bude to oveľa horšie ako prežívate v týchto prípravných fázach narcistu. Narcisti sú nepríjemní ľudia, ktorí sú posadnutí a jednoducho nie sú milí voči svojmu okoliu. Poškodzujú ľudí. Takže vás všetkých vyzývam do vzdelávania o narcizme a jeho nebezpečenstvách. Táto krátka odpoveď môže poskytnúť iba veľmi stručnú informáciu vo vzťahu k mechanizmu pôsobenia narcistu. Narcizmus je obšírny predmet, takže je dobré si ho oveľa viac  naštudovať, aby ste mu porozumeli. Budú to do budúcna vaše obrovské dividendy. Budete mať možnosť lepšie sa vysporiadať s akýmikoľvek narcistom, narcistkou,  ktorými ste obkľúčení, ako sú príbuzní, kolegovia,… Budete mať možnosť predvídať, čo sa stane, ak nebudete s ním vo vzťahu šťastná, takže odporúčam vopred všetkým, aby študovali o narcizme. Budete tak vedieť rozpoznať a vyhnúť sa im. Každý normálny človek by sa mal stať odborníkom na narcizmus. Je to prekvapivo ľahké, pretože vždy a stále konajú rovnako a ľuďom opakujú stále to isté. Existuje vzor narcistu. Stačí jedna dobrá kniha a tá vás to naučí. Najlepšia kniha, akú som kedy našiel o narcizme,a ktorú môžem doporučiť je:
Prepare to be tortured: – the price you will pay for dating a narcissist, AB Jamieson, vydal Amazon

Je určená pre všetkých laikov, ktorí potrebujú vedieť viac o narcizme,  je napísaná jasným, výstižným a hovorovým spôsobom bez psycho-kecov, čo nie je v knihách tohto charakteru  bežné.
Prechádza základmi, čo je skutočne užitočné, ak chcete vedieť, čo vás čaká a ako sa to všetko postupne udeje. Začína  vzťahmi,  potom pokračuje kapitolami o narcisoch a peniazmi, narcismi a ich ovládaním, narcismi ako priateľmi a kolegami atď. Je to kniha môjho života a život každého, kto je zapojený do akéhokoľvek typu nacistického zneužívania a je veľmi užitočná pre uzdravenie zo vzťahu s narcisom. Má tiež veľmi užitočný zoznam znakov – červených vlajok, takže ich môžete ľahko identifikovať, držať sa ďalej od nich a žiť život bez nich. Nebudete ľutovať.
Prevzaté z:
https://www.quora.com/profile/Edward-Tierney-6  

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate