Prečo čítať Bibliu a ako porozumieť Božiemu slovu?

Vladimír Šosták – Prečo čítať Bibliu a ako porozumieť Božiemu slovu?
ThDr. Vladimír Šosták, PhD. Biskupský vikár pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov v Košickej arcidiecéze, postgraduálne študoval v Ríme na Lateránskej univerzite.

Comments are closed.