Ako si poradiť s pasívno-agresívnym správaním vo vzťahu?

1. Naučte sa rozoznávať varovné signály
Pasívna agresia je maskovanie vlastných pocitov. Skrýva za sebou hnev a je to akési tajné nepriateľstvo. Zahŕňa rôzne typy správania,  ktorých účelom je dostať sa k osobe bez toho, aby si daná osoba uvedomila, že správanie je riadené hnevom. Ak sa naučíte, ako rýchlo identifikovať takýto typ správania a skryté prejavy hnevu, dokážete urobiť prvý a najdôležitejší krok k tomu, aby ste vedeli pasívnu agresiu konfrontovať. Okrem už vyššie spomenutých príkladov, medzi najčastejšie typy pasívno-agresívneho správania patrí napríklad prokrastinácia, správanie sa mimo bežných noriem, chronická roztržitosť či meškanie, strach z autority, súťaženia, závislosti či dôverností, klamanie a strácanie predmetov, predstieranie, že danú osobu nevidíte či nepočujete alebo tichá domácnosť. Patrí sem aj ohováranie, sarkazmus, mrzutosť či mnohé ďalšie. Avšak niekedy môže ísť len o neschopnosť prejaviť svoj hnev či nepriateľstvo otvorene.

2. Nezapojte sa do tejto hry
Dospelí, ktorí sa správajú pasívno-agresívne sú majstrami v riadení sa svojím vnútorným hnevom. Schopnosť rozoznať pasívno-agresívne správanie vám môže uľahčiť a zachrániť vám čas a nervy, keďže sa nezapletiete do situácie, v ktorej nemáte šancu vyhrať. Ak máte pocit, že osoba, s ktorou jednáte, je voči vám týmto spôsobom agresívna a nechcete sa zapliesť do sebadeštruktívnej hry, musíte sa vedieť zastaviť. Na to, aby ste sa do tohto nezapojili, je nutné vedieť ovládať vlastné emócie. Povedzte si, že daná osoba je pasívne agresívna a vy sa skutočne zapojiť do tejto hry nechcete. Je dôležité, aby ste nezačali reagovať, pretože napríklad krikom nič nevyriešite a sarkastické či tvrdohlavé správanie by konflikt medzi vami iba zhoršilo.

3. Dajte danej osobe najavo, že ste si jej správanie všimli
Osoby, ktoré sa vedome či podvedome správajú pasívno-agresívne, trávia život vyhýbaním sa vyjadrovaniu svojich emócií.  Nikdy si priamo nepriznajú svoj hnev. Jednou z najlepších možností, ako konfrontovať takéto správanie, a z dlhodobého hľadiska ho aj zmeniť, je vôbec uvedomiť si, že daná osoba sa hnevá. Nie vždy je to však jednoduché a veľmi často si osoba, ktorá sa takto správa, svoj hnev ani svoje správanie neuvedomuje. Musíte sa preto naučiť priamo ukázať prstom na ten hnev, čiže v danej situácii podotknúť, že ste si vedomý toho, čo sa deje.
Najdôležitejšie je, ako to urobiť. Je ľahké druhú osobu uraziť, aj keď to vôbec nechcete, preto by ste sa mali vyhnúť priamemu obviňovaniu a radšej sa zamerať na fakty. Ak použijete vetu, ktorá neznie nahnevane, ale len poukazuje na to, že ste si všimli reakciu druhej osoby, ako napríklad ,,Mám pocit, že sa na mňa hneváš za to, že som ťa o to požiadal.‘‘,  nemôžete nič pokaziť. Aj takáto obyčajná veta toho môže v ďalšej komunikácii veľa zmeniť.

4. Naučte sa očakávať a akceptovať odmietnutie
Napriek tomu, že vaším hlavným cieľom je odhaliť skrytý hnev, osoba, ktorá sa pasívne-agresívne správa môže toto tvrdenie odmietnuť. Je veľmi pravdepodobné, že sa tak aj stane. V tejto situácii by ste mali slovne akceptovať vašu porážku a nenaliehať ďalej. Nesnažte sa hádať, opravovať, či prinútiť druhú osobu, aby si svoje správanie priznala, namiesto toho len povedzte, že vás to napadlo a chceli ste svoju myšlienku zdieľať. Vycúvajte z diskusie, pokiaľ to je ešte možné. Druhá osoba si bude vedomá, že viete, že  príčinou jeho či jej správania je hnev. Výhodou je, že nikto zo zúčastnených osôb sa nemusí ospravedlňovať či priznávať si svoje pocity.
Ak dodržíte všetky predchádzajúce kroky, vyšlete signál, že takéto správanie nebudete akceptovať a váš vzťah s druhou osobou a jej správanie potrebuje zmenu.
 
 

Comments are closed.