BIBLE – kniha knih i pro 21. století

Jak je to možné, ptáte se právem. Kde k tomu toto společenství vzalo odvahu a rozhodnost, důslednost a neoblomnost? Zřejmě v tom, že bylo jako celek odhodláno vnímat sebe samé jen v rámci vztahu k tomuto Bohu. Nezajímalo se o sebe samého jako takové, ale jen o sebe samého před Bohem. A jen v rámci takového společenství se mohl objevit člověk – Ježíš z Nazareta – jemuž byl Bůh důležitější než celý svět i než vlastní já, a proto byl hotov jít v Boží poslušnosti až na kříž.

Bible je neobyčejná nadlidská kniha pro obyčejné lidské bytosti
Bible dává odpovědi na mnohé největší otázky, které si kdy člověk položil
Bible je spíše osoba než kniha
Bible nabízí jedinečný a s ničím nesrovnatelný pohled na původ vesmíru, života a člověka
Bible představuje historii lidstva jako žádná jiná kniha nebo knihovna na světě
Bible odhaluje největší tajemství všech dob
Bible odpovídá i na takové otázky, na které nikdo jiný nenabízí žádnou odpověď
Bible jako jediná předkládá dokonalé a definitivní řešení problému zla a smrti
Bible je opravdovým základem veškeré moderní vědy a lidského poznání
Bible je knihou o jednom velkém manželství
Bible je knihou smluv
Bible přináší jasný pohled do budoucnosti i v těch největších životních tragédiích
Bible je Boží DNA
Bible je nejvíce zneužívanou knihou v historii lidstva
Bible je knihovnou 66 knih napsanou 40 autory v průběhu cca 1500 let (1400 BC – 100 AD) (více než 40 generací)
Bible byla naspána více než 40 autory – byli to králové, sedláci, filozofové, rybáři, básníci, státníci, vědci …
Bible byla napsána na různých místech – v pouštích, ve vězení, v královských palácích – s týmž poselstvím
Bible byla napsána v různých časech – v boji i v míru, v hojnosti i v chudobě, ve zdraví i v nemoci
Bible byla napsána původně ve třech jazycích Hebrejsky, Aramejsky a Řecky – dnes je přeložena do více než 2287 jazyků
Bible byla napsána na 3 kontinentech – v Asii, Africe a Evropě
Bible je živá kniha v každém čase, v každém národě, v každé situaci
Bible je základem všech největších uměleckých a technologických děl v historii lidstva

Zdroj: https://www.genesisera.cz/bible-kniha-knih-i-pro-21-stoleti/

Comments are closed.