Médiá v službách dobra alebo v područí zla?

Sedmoro pri sledovaní médií:
1. Overovať informačný zdroj, neveriť všetkému a každému. Skúmať a dať si do súvislostí všetky okolnosti zberu informácie.

2. Byť pozorný na hĺbku a kvalitu prijímaných i odovzdávaných slov, či nie je informácia odovzdaná nadľahčeným alebo zmanipulovaným spôsobom.

3. Zvážiť, či prijímané informácie sú pre život osožné, a podľa toho sa rozhodnúť, či pokračovať v ich sledovaní a šírení alebo nie.


4. Uvedomiť si svoju spoluzodpovednosť za šírenie informácií. To znamená nielen podporovať šírenie kvalitných pravdivých informácií, odmietať šíriť nedôveryhodné informácie z nedôveryhodných zdrojov, ale i pripomienkovať informačný obsah a zodpovedné osoby – teda aktívne reagovať konkrétnymi podnetmi, či už pozitívnymi alebo negatívnymi. Slovo má svoju moc a rezonuje i vo svedomí človeka pracujúceho v médiách.


5. Nezapínať televíziu, rádio či internet len kvôli tomu, aby „nebolo ticho“. Ticho býva veľakrát užitočnejšie než informácie z médií, dokonca môže sprostredkovať oveľa dôležitejšie a múdrejšie posolstvo.


6. Vedieť, kedy je správny čas televíziu či rádio zapnúť, prepnúť a vedieť, kedy je načase ich vypnúť.


7. Nezabíjať a nemrhať svojím vzácnym časom bezcieľným sledovaním médií.

VLIV VÝCHOVY NA ROZVOJ ZÁVISLOSTÍ

Na vznik a rozvoj závislostí mají značný vliv primární a sekundární skupiny, ve nichž se dítě pohybuje nejčastěji. Nejdůležitější jsou bezpochyby ty primární, tedy rodina a nejbližší přátelé.

VLIV VÝCHOVY NA ROZVOJ ZÁVISLOSTÍ

Rodina ovlivňuje dítě zásadním způsobem v období, kdy je nejvíce otevřené a formuje se jeho osobnost, hodnotový systém a přístup k životu i světu. Rodiče poskytují dětem základní identifikační vzory. Vznikají modelové situace, které u dětí posilují vhodné a nevhodné reakce. V bonusovém dílu se mimo jiného dozvíte, že chybovat ve výchově je přirozené a vůbec to neznamená, že tím dítěti otvíráme dveře do světa závislostí.
Prof. PhDr. MICHAL MIOVSKÝ, Ph.D. klinický psycholog a psychoterapeut Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

HOVORY O DUŠI: „U klientů se závislostí často nacházíme těžká traumata z dětství,“ říká Kalina

Hostem podcastu je psychiatr, adiktolog a psychoterapeut Kamil Kalina, který vystudoval Lékařskou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Nejprve pracoval v oboru klinické a sociální psychiatrie i psychologie. Od konce 80. let se začal zaměřovat také na problematiku užívání návykových látek. V roce 1991 spoluzakládal nadaci FILIA a působil také ve funkci národního protidrogového koordinátora České republiky. Od vzniku nestátní neziskové organizaci SANANIM v ní docent Kalina pracuje na různých pozicích, aktuálně jako vedoucí lékař. Přednáší také na 1. lékařské fakultě UK, publikuje a je též rytířem komturem katolické orleánské obedience Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského.

HOVORY O DUŠI: „U klientů se závislostí často nacházíme těžká traumata z dětství,“ říká Kalina

Naše cesta od závislosti k nezávislosti, respektive souvislosti, začíná už ve chvíli narození. Společně s Kamilem Kalinou se v podcastu zpočátku zaměřujeme na naplňování našich specifických potřeb, mezi něž patří vyhýbání se fyzické a psychické bolesti, hledání úlevy od bolesti, touhy po výkonnosti, kompetentnosti, euforii, radosti či jednoty se sebou samým. Pokud některá z těchto potřeb není dostatečně saturovaná, může dojít ke zvýšení vnitřní tenze a frustraci. A tím i k rozvoji látkové nebo nelátkové závislosti. Pro uspokojení každé z uvedených potřeb totiž existuje určitá skupina chemických látek. V podcastu také zjistíme, jaké rysy má hraničně organizovaná osobnost, která bývá podle docenta Kaliny typická pro klienty se závislostí. Dále se dozvíme, jak vypadá evolučně starý a vývojově stabilní systém odměny, který s rozvojem závislostí velmi úzce souvisí. A v závěru se věnujeme také fenoménu pravdivosti a jeho důležitosti v psychoterapii závislostí.

Zdroj YouTube

Chceme o tom hovoriť: Drogy – Mäkké drogy sú mýtus. Rozhodujúca je závislosť

Mladí ľudia počas dozrievania často experimentujú a drogy nie sú výnimkou. Pre svoju diskrétnosť sa už aj medzi školákmi stali populárne tzv. nikotínové vrecúška. Ako funguje dynamika závislosti na drogách a ako postupovať, keď spozorujeme, že dieťa užíva drogy, vysvetlí Barbora Kuchárová, klinická psychologička pracujúca v oblasti redukcie požiadavky po droge.

Chceme o tom hovoriť: Drogy – Mäkké drogy sú mýtus. Rozhodujúca je závislosť

Vo videopodcaste sa dozviete:
– Prečo najčastejšie ľudia siahajú po drogách?
– Prečo je užívanie drog pre mladých nebezpečnejšie ako u dospelých?
– Podľa akých znakov rozpoznáme, že dieťa užilo drogy?
– Ako netraumatizujúco komunikovať na stretkách s deťmi na tému závislosti?
– Čo môžu rodičia robiť, ak zistia, že ich dieťa je závislé alebo experimentuje s drogami?

Prevzaté z YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iRs5eSOxp80

Radkin Honzák, Emoce a nemoce 

Povídání o strachu, hněvu a jiných pocitech a také o tom, jak se dívat na psychosomatiku. Rozpoznávat emoční naladění druhých lidí i vlastní patří do vlastností emoční (sociální) inteligence

Radkin Honzák, Emoce a nemoce

Proč je dobré vědět, jaká emoce námi hýbe? Tak jako u všeho v psychologii: abychom mohli alespoň zčásti předvídat, co se bude dít, a v nemenší míře proto, abychom se ze situace poučili a příště jednali výhodněji. Musíme vědět, že okolí čte naše emoce z neverbálních projevů.

Přednáší MUDr. Radkin Honzák, známý a oblíbený psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1. LF UK. Večer je inspirovaný knihami: Psychosomatická prvouka a Všichni žijeme v blázinci.