Čo hovorí Biblia o manipulácii?

Samson sa niekoľkokrát stal obeťou manipulácie. Na svojej svadobnej hostine položil filištínskym účastníkom hádanku; ak mu správne odpovedia, dá im „dám vám tridsať spodných šiat a tridsať sviatočných oblekov“ (Sud 14, 12). Filištínci boli zaskočení a uchýlili sa k tomu, že požiadali Samsonovu novú manželku, aby z neho vylákala odpoveď. Samsonova žena „sa naňho vrhla a vzlykala: ‚Nenávidíš ma! V skutočnosti ma nemiluješ. Dal si môjmu ľudu hádanku, ale odpoveď si mi nepovedal. . . . A Samsonova žena plakala pred ním a dohovárala mu…““….Sedem dní, čo bola u nich hostina, vyplakávala pred ním…“ (verše 16 – 17). Nakoniec sa Samson nechal zmanipulovať a dal jej odpoveď, ktorú ona okamžite odovzdala svojim obyvateľom mesta. Neskôr sa Samson stal obeťou manipulátorky Dalily, v dôsledku čoho prišiel o život (Sudcov 16).

Biblia varuje pred tými, ktorí nás chcú manipulovať v duchovných záležitostiach. V Novom zákone sa nachádza mnoho varovaní pre kresťanov, aby si dávali pozor na falošných učiteľov. Nesmieme sa dať ľahko oklamať (Galaťanom 3,1; 2 Petrov 2). Pavol sa vyjadril proti manipulátorom, „Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami,“ (2 Timoteovi 3,6). Ježiš varoval: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.“ (Matúš 7, 15).

Malo by byť samozrejmé, že kresťania sa nemajú zapájať do manipulácie alebo akýmkoľvek spôsobom zneužívať iných. „Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. “ (Efezanom 4:25). Rovnako dôležité je, aby sme sa nenechali manipulovať. Ježiš povedal: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.“ (Matúš 10, 16). „opatrní ako hady“ – nenechajte sa zneužiť; „jednoduchí ako holubice“ – nemanipulujte druhými.

Niektorí ľudia sú od prírody manipulatívnejší; majú silnú vôľu a ich osobnosť vzbudzuje dôveru. Pri jednaní s takýmito ľuďmi musíme byť opatrní, najmä ak sú v našich vlastných rodinách. Vo všetkých našich vzťahoch je dôležitá dôvera. Mali by sme hovoriť pravdu v láske a vyžadovať to isté od druhých.

Prevzaté z: https://www.gotquestions.org/Bible-manipulation.html

Comments are closed.