Čo hovorí Biblia o manipulácii?

ODPOVEĎ

Biblia má o manipulácii čo povedať. Prostredníctvom príkladov, zásad a priamych príkazov nás Písmo varuje pred manipuláciou druhých a pred tým, aby sme sa nechali manipulovať.

Manipulácia je vo svojej podstate druh klamstva. Keď niekto hovorí nepravdu s cieľom oklamať, je manipulatívny, pretože klamať znamená manipulovať niekoho, aby si myslel alebo sa správal určitým spôsobom. Všetky biblické zákazy klamstva sa teda dajú aplikovať na manipuláciu. Klamanie je hrozný hriech.

Satan je „… luhár a otec lži.“ (Jn 8, 44). Môžeme ho tiež nazvať „majstrom manipulácie“. Manipuloval Evou, pričom používal polopravdy a apeloval na jej túžbu po múdrosti, aby ju oklamal a prinútil ju neposlúchnuť Boha. Satan dodnes manipuluje s ľuďmi a vťahuje ich do pascí, ktoré im nastražil. „A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.“ (2 Kor 11, 14). Využíva naše slabosti, hladí našu pýchu a uisťuje nás, že nasledovanie hriešnej cesty je v našom najlepšom záujme. Je zákerný vo svojej rafinovanosti; má mnoho úskokov, aby nás dostal pod svoju kontrolu.

Comments are closed.