Genezis I- 5. – 10. časť

5 slov vykúpenia – obnovy. Dielo obnovy, či vykúpenia, ako aj každé Božie dielo začína pôsobením Božieho Ducha alebo dychu, ktorý oživuje. Boží Dych je vždy spojený s Božím slovom. Božie slovo je tým, čo rozlišuje duchov od Božieho Ducha. Prvým elementom obnovy je voda. Boh začína od toho, čo je pre život najnevyhnutnejšie. Voda však nielen oživuje, očisťuje a rozpúšťa ale je aj prejavom súdu (vyslobodenie z egyptského otroctva). Preto tu bola aj potopa a preto je tu aj krst.

Comments are closed.