Genezis I

Nevyčerpateľnosť posolstiev, ktoré vychádza z prvých dvoch veršov Biblie… 3.verš – prvá priama reč Boha v Biblii – Buď svetlo. Je Božou slávou zatajovať veci, (je) slávou kráľov veci vyskúmať. (Prís 25,2) Je to o hľadaní, odhaľovaní, túžbe, milovaní a zjednocovaní sa s Bohom. Boh sa ukrýva pred človekom, aby sa človek mohol ukryť pred Bohom. Ak by sa totiž zjavil taký, aký je, človek by prestal byť slobodný, lebo by ho Božia veleba a všemohúcnosť premohli.

Comments are closed.