Jóga, okultizmus a mágia – skutočný príbeh

Toto všetko nemá nič spoločné s kresťanstvom, pretože je to alebo mágia a okultizmus, alebo k nim vedie. 
Sú to novopohanské prejavy, ktoré majú rôzne vedecké názvy, napr. alternatívna medicína, antropozofia, teozofia, zdokonaľovanie mysle Silvovou metódou, alebo priamo New Age. 
Akými energiami liečia tzv. liečitelia? Niektorí z nich nechcú liečiť v kostoloch, pretože im prekáža prítomnosť Najsvätejšej sviatosti. Vyššie uvedené fakty nám umožňujú postupne pochopiť tajomstvo skutočného pôsobenia rôznych metód a cvičení jogy.

Zlo pôsobí cez mágiu v dvoch smeroch. V prvej etape sa zdá, že slúži človeku, ktorý si často nie je vedomý, že sa otvára na diablovo pôsobenie – preto som aj ja tak rýchlo získal to, čo som chcel: zbavil som sa závislostí a zlého pocitu. 
Preto ľudia zúčastňujúci sa na cvičeniach na úplnom začiatku veľmi dobre zarábajú a výborne sa cítia. Tajné meno sa dáva preto, aby sa pretrhlo puto s Ježišom Kristom.

Netreba zabúdať, že práve vtedy začína diabol prejavovať veľkú agresivitu a snaží sa zničiť človeka, ktorý sa chce od neho oslobodiť a radikálne sa postaviť za učenie Ježiša Krista. Po istom čase zúčastňovania sa na týchto cvičeniach človek stráca svoju vôľu a riadi ho učiteľ. 

Môj guru si dlho vyberal vhodných ľudí, až ich mal nakoniec všade – na mestskom úrade, na vysokej škole, v banke, na súde, obchode, ba aj v zdravotníckej službe. Tento človek sa často správal pod úroveň, ale napriek tomu manipuloval veľkou skupinou vzdelaných, citlivých – hoci hriechom veľmi zranených – ľudí. 
 Diabol môže pôsobiť nielen cez ľudí, ale aj cez predmety a zvieratá. Napríklad ja som od svojho guru dostal mačku, ktorá sa správala dosť čudne.
A od jeho žiačky, už po opustení sekty, som dostal kvet a ruženec, ktoré boli tiež „nakazené“ mágiou. 
Okrem toho môj hriech pôsobil na moje deti. Je to azda náhoda, že keď som bol v sekte, môj syn bral drogy a život mojej dcéry sa rúcal? Koľko zla som nevedomky spôsobil svojej rodine a známym…

Boli obdobia, v ktorých som chcel zo sekty odísť. Ale nedokázal som to – relaxačné cvičenia na mňa pôsobili ako magnet, silnejšie než závislosť. Dnes viem, že to boli putá, diablove okovy. 

Až v roku 2002 nastal prelom, za ktorý vďačím mojej mame. Podobne ako svätá Monika vymodlila moje obrátenie.
Po jedenástich rokoch nechodenia do kostola som si pred očami svojho učiteľa kľakol a prosil som Boha: „Bože, povedz mi, o čo tu ide?! Kde to vlastne som?!“ 
A Pán sa nado mnou zľutoval! 
Okamžite ma osvietilo svetlo Ducha Svätého. 
 Pochopil som, že som v sekte a že guru riadi mysle tých, ktorí sa zúčastňujú na cvičeniach jogy, že sme iba bezvládne nástroje v diablových rukách. 
Okamžite som sa rozhodol: odchádzam, utekám. Žiaľ, guru vedel, že už viem, kým je – a vtedy sa na mňa zosypalo celé peklo. Skončil sa môj dobrý pocit, diablom postavený na piesku. 
Začal sa skutočný horor, prestal som logicky rozmýšľať.
Diabol zaútočil na moje telo, psychiku aj materiálne veci. 
Po cvičení som sa nemohol dostať domov. Spal som u známych. Zámočníci tri razy otvárali dvere môjho bytu vŕtačkou… Nemohol som spať ani bývať vo vlastnom byte.
Hrozila mi strata bytu aj života. 
 Cítil som, že som predurčený umrieť, ale Boh sa o mňa staral. 
Dnes viem, že vrátiť do normálneho života niekoho, kto bol až po krk zahrabaný do okultizmu a mágie, je väčší zázrak než vzkriesenie Lazára. 
Cítil som, že mojou záchranou je Ježiš Kristus prítomný vo svojej Cirkvi. Ostával však vážny problém: pol roka som nedokázal vojsť do kostola, nemohol som sa modliť, zvlášť nie ruženec, ktorý je účinnou zbraňou proti diablovi. Nedokázal som počúvať katolícke Rádio Mária. 

Veľmi často som ležal pred chrámom Božieho milosrdenstva v Krakove v Lagiewnikoch, tam mi bolo trochu ľahšie. 

 Diabol sa mi chcel pomstiť, odoberal mi silu, energiu aj chuť žiť.
Moja duša bola gniavená balvanmi hriechov, zvlášť pýchou.
Každý, kto žije v hriechu okultizmu, sa stáva nesvojprávnym nástrojom, médiom, cez ktoré pôsobí diabol.
Nakoniec sa mi podarilo vojsť do Baziliky Božieho milosrdenstva a vyspovedať sa. 
Bolo to úžasné – nijaké obvinenia. Kňaz povedal: „Ježiš Kristus ťa miluje. On vie iba milovať a odpúšťa ti všetky hriechy.“ 
Ale ja som sa nemohol modliť, útočili na mňa zlé myšlienky. 
Začínal som sa modliť Otče náš… či Zdravas’ Mária… a nevedel som pokračovať. Ale znova a znova som sa o to pokúšal a bojoval som. 
Až svätá omša, ktorá bola odslúžená v mojom byte, modlitba kňaza exorcistu za mňa a v mojom byte pretrhli putá zla. 
 A vtedy sa stala nečakaná vec: môj otec, ktorý ma doposiaľ iba preklínal, ma konečne požehnal, môj syn prestal brať drogy a aj dcérina situácia sa zlepšila. Vnímam, že keď sa modlím, diabol musí čakať za dverami mojej mysle.
Vzal som si pôžičku, znova som získal doklady, opravil som a zariadil svoj byt. Ale ďalej sa dejú divné, paranormálne veci. Niekedy bezdôvodne prestáva fungovať v mojich rukách kopírka, nová práčka či rádio; mobil ma páli v ruke a nemôžem ho udržať. Viem, že je to diablova pomsta, ale toto jeho pôsobenie ho ešte väčšmi odhaľuje. Boh to dovoľuje, aby som sa ešte horlivejšie modlil, často pristupoval k sviatostiam a spoliehal sa iba naňho. Úplne dôverujem Kristovi a jeho uzdravujúcej moci v Cirkvi. A to ma zachránilo.
Nadviazal som kontakt so spoločenstvom pátrov michalitov a odovzdal som sa pod ochranu sv. Michala archanjela.
 Okúsil som Božiu múdrosť, milosrdnú lásku a moc Boha Otca a Ježiša Krista, ktorý pôsobí v Cirkvi cez kňazov. Kňazi vykonávajú svoju službu v mene Ježiša Krista a jeho mocou, preto prosím: Všetci sa za nich modlime.
Pri modlitbe mi Pán Ježiš ukázal môj zranený rodokmeň. Počas svätej omše a poklony Najsvätejšej sviatosti mi Ježiš dával a dáva viac, než si zasluhujem – čím väčší bol môj hriech a čím väčšia dôvera v Božie milosrdenstvo, tým väčšia bola milosť. 
Pri každodennom čítaní Svätého písma som sa presvedčil, že Božie slovo má moc, že je živé a účinné. Pri mojom vychádzaní z otroctva okultizmu mi okrem každodennej vytrvalej modlitby, sviatosti zmierenia a Eucharistie pomáhajú aj pôst a almužna, ako aj púte na posvätné miesta. 
 Vyzývam ľudí zodpovedných za médiá, ako aj tých, ktorí v nich pracujú: „Prosím, nebojujte proti Bohu a Cirkvi! Neničte seba, svoje rodiny, známych, našu spoločnú, tak veľmi zranenú vlasť, ktorú môže uzdraviť a pozdvihnúť len Boh.“ 
Ja som prežil horor preto, lebo niekto pustil do vysielania klamára, ktorý uviedol informácie o mieste, kde sa cvičí joga. Ja som jeho oznam počul a to bol začiatok mojej tragédie, o ktorej tu svedčím. Diabol maskuje svoje nepriateľstvo voči človeku, a preto, kým mu človek slúži, sa javí ako priateľ. Zato však ničí toho, kto od neho odchádza a približuje sa k Bohu.

 Koľko ľudí využíva numerológiu, astrológiu, veštenie a cvičenia jogy, ktoré otvárajú čakry, v ktorých prebýva diabol, len preto, aby získali peniaze, moc a boli zdraví… Pamätajte si, toto všetko pochádza od diabla! Nadíde čas, keď bude od vás žiadať daň za to, že ste využívali jeho moc a poznanie. Oplatí sa to, ak všetko, čo potrebujeme na to, aby sme boli šťastní, nám dáva Ježiš?
Prosím, vyhoďte zo svojich príbytkov všetky predmety pohanského Východu či Západu – knihy, karty, talizmany, pornografiu, prstene Atlantov, znamenia Zverokruhu. Oni vás otvárajú na pôsobenie Zlého. Preto vás prosím, aby ste spálili alebo zničili horoskopy, brožúrky, knihy a iné predmety spojené s okultizmom.


Rodičia! Neposielajte svoje deti na kurzy rýchleho učenia, na cvičenie jogy, kung-fu a pod. Nedovoľte, aby vaše deti vychovával internet a televízor. 
Nedovoľte, aby sa už na základných školách, dokonca už v materských školách vaše deti zúčastňovali na hrách s pohanskými kostýmami, kadidlami, voňavými sviečkami – nehovoriac už o veštcoch, čarovaní, hudbe techno či heavy metal. 
Sily zla, ktoré sú v nich prítomné, veľmi rýchlo zotročujú človeka. 
Na začiatku sa to deje predstieraním dobra, ale neskôr, v príhodnom čase, človeka zničia a privedú do pekla. Je to rozsievanie diablovho zrna, ktoré raz prinesie svoju tragickú úrodu. 
Nezabúdajme však, že diabol nikdy nepremôže Božiu múdrosť a moc. Preto pokiaľ žijeme na tejto zemi, vždy sa môžeme vytrhnúť z diablovho područia a prosiť o pomoc Božie všemohúce milosrdenstvo.

Na záver všetkým zraneným ľuďom, ponoreným do závislostí a siekt, prajem a radím, aby dôverovali Stvoriteľovi, aby odpustili a trpezlivo, systematicky pracovali na sebe: pristupovali k sviatosti zmierenia, prijímali Eucharistiu, každodenne čítali Sväté písmo a uvažovali nad ním, aby čítali Katechizmus Katolíckej cirkvi, životopisy svätých. Postupne aj u nich nastane metanoia – premena zmýšľania a sŕdc v našich rodinách, našej vlasti a v nás samých.

Zakúsil som pravdivosť slov: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva“ (otroctva hriechu). Preto dnes ja, Wieslaw – starý hriešnik – môžem a chcem byť veľkým svätým. 
Naša svätosť začne vyžarovať, keď budeme zachovávať prvé Božie prikázanie: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.“ 
Dnes som si istý, že príčinou môjho utrpenia a neúspechov bol hriech – môj vlastný hriech, hriech mojich predkov, nedostatočné náboženské poznanie a slabá viera. 
Moja chyba bola zásadná: do 56. roku svojho života som Ježiša nebral na vedomie. Dôsledky boli žalostné. Napriek tomu Ježiš na mňa nikdy nezabudol! On je jediný Liečiteľ, ktorý uzdravuje telo, dušu aj psychiku. 
Zakúsil som uzdravenie duše aj tela (chrbtice). Ďakujem ti, môj Ježiš! Vo Svätom písme som našiel geniálne varovanie svätého Pavla, ktoré zhŕňa všetko, o čom som svedčil: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi“ (Kol 2, 8). 
V súčasnom svete tieto filozofie, ľudské obyčaje a živly sveta pôsobia v konkrétnych organizáciách, hnutiach, spolkoch, sektách a majú okultistické a magické formy. Sú strediskami novopohanstva, nazvaného New Age.
Ďakujem všetkým kňazom, rehoľným sestrám a laikom, ktorí mi pomohli dostať sa von zo sekty a ktorí mi aj naďalej pomáhajú (pretože boj sa ešte neskončil), aby som dozrieval v láske a svätosti. „Pán Boh zaplať!“

Použitý zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/01/joga-okultizmus-magia-skutocny-pribeh.html

Comments are closed.