Krížová cesta za oslobodenie národa

Pane, chceme Ťa teraz sprevádzať na tejto krížovej ceste, chceme sa Ti zveriť so všetkým, čo prežívame, čo nás azda trápi alebo nás tlačí ako kamienok v topánke.

Chceme spoznávať stále znova a znova jednu veľkú pravdu, ktorá je znakom Tvojho nekonečného milosrdenstva a to, že každého človeka miluješ bezhraničnou a bezvýhradnou láskou, že neodmietaš žiadneho hriešnika, akokoľvek by sa bol v očiach tohto sveta previnil.

Ďakujeme Ti za to, že si sa obetoval za spásu celého sveta. Nechal si sa pribiť na kríž, priniesol si obetu, čo sa môže zdať dnešnému človeku, ktorý sa rád obklopuje pohodlím a rôznymi rozmarmi, ako niečo nepochopiteľné. Ty si nám ukázal, že každá bolesť a utrpenie majú veľký význam. Z kríža nás učíš, ako máme trpieť s pokorou a ako odpúšťať akékoľvek previnenia. Slová – odpusť im, lebo nevedia čo robia – môžu byť aj našimi slovami. Koľkokrát možno trpíme neprávom a najradšej by sme sa odplácali zlým za zlé, no Ty nám, Pane, hovoríš niečo úplne iné, niečo nepochopiteľné a zároveň také krásne.

 Počas tejto krížovej cesty chceme si viacej uvedomovať silu odpustenia, zvlášť tým, ktorí azda trpia nejakou závislosťou a okolie im nedokáže otvoriť cestu k prijatiu a odpusteniu. Aké je ťažké spolunažívať so závislým človekom, aké je ťažké mu ponúknuť pomoc, a preto aj teraz prosme o silu a odvahu vykročiť voči závislým a podať im pomocnú ruku, dodať im nádej, aby našli cestu k sebe samému, k vnímaniu vlastnej hodnoty a dôstojnosti. Pri tejto príležitosti sa modlime za oslobodenie nášho národa z akýchkoľvek závislostí, aby sme nanovo pochopili, že Ty si nás, Pane, na kríži oslobodil, aby sme ostali slobodnými.

Comments are closed.