1. Svätosť manželstva

Formačné prednášky na tému „Manželstvo a rodina“, prvá prednáška na tému Svätosť manželstva.

Comments are closed.