MODLITBA OSLOBODENIA OD DÉMONICKEHO VPLYVU

Modlime sa k Pánovi. Večný Bože, ktorý si oslobodil uväznené ľudské pokolenie z moci diabla. Osloboď, tvojho služobníka (meno) od akéhokoľvek vplyvu zlých duchov, rozkáž týmto zlým a nečistým duchom a démonom, aby opustili dušu a telo Tvojho služobníka (meno), aby sa v ňom už viac nenachádzali ani neukrývali. Nech vyjdú z tohto stvorenia, ktoré je dielom Tvojich rúk v Tvojom svätom mene i v mene Jednorodeného Tvojho Syna a Životodarného Tvojho Ducha. Nech Tvoj služobník očistený od každého démonického vplyvu, žije čestne v pravde a zbožne, aby sa stal hodným prijatia Prečistých Tajomstiev Tvojho Jednorodeného Syna a nášho Boha, s ktorým si zvelebený a oslávený spolu z Presvätým a Životodarným Tvojim Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!  

https://grkatsp.estranky.sk/clanky/modlitby/modlitba-za-oslobodenie-od-prekliatia..html

Comments are closed.