Modlitba odpustenia deťom a žehnajúca modlitba rodiča za deti

Odpúšťam svojim deťom všetky tie chvíle, v ktorých sa búrili proti rodičovskej autorite, proti poslušnosti.
Odpúšťam im momenty, v ktorých sa hanbili za svoje city, za lásku voči rodičom, a tak radšej nechávali čakajúce srdce bez lásky, akoby mali svetu ukázať svoju nehu.
Odpúšťam svojim deťom, Pane, slová klamstiev, zatajovanie pravdy, mlčanie, v ktorom chceli kráčať svojou vlastnou cestou.
Odpúšťam im nedostatok nehy a súcitu, nedostatok pochopenia pre moje slabosti.
Odpúšťam im tiež málo dôvery, podpory, ohľaduplnosti.
Odpúšťam svojim deťom ich nezáujem o môj život, o to čo cítim, čo prežívam.
Odpúšťam im tie chvíle, v ktorých moje srdce trpelo ich nevďačnosťou, ľahostajnosťou, chladom.
Odpúšťam im, že som zostal nimi zabudnutý, osamotený, že mi určili priestor mimo ich životných radostí. Odpúšťam, môj Bože, svojim deťom ich nezáujem, ich nelásku voči mne. Odpúšťam, pretože i ja som bol dieťaťom, stále som tvojím dieťaťom a počas svojho života som tebe – môjmu Božského Otcovi, pripravil toľko bolestí, sklamaní, zrád, krívd …
Teraz, až teraz viem, ako bolí každá ľudská zrada teba, môj Pane …
Bože, skrze obetu všetkých bolestí môjho rodičovského srdca, ktoré spájam s tvojim Spasiteľským utrpením na Krížovej ceste, nauč, prosím, moje deti pravej a zodpovednej láske voči tebe i voči človeku.
Pretvor ich životy na pravú cestu tvojej svätosti a lásky, počas ktorej budú vedené Duchom Svätým. Požehnaj ich námahy a priveď ich do cieľa, ktorým je nikdy nekončiaca radosť v tvojom Božom kráľovstve. Amen.

Žehnajúca modlitba rodiča za deti
(rodičovské požehnanie akýmikoľvek slovami má veľkú silu)
Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti a požehnaj ich. Prosím Ťa, zahrň ich svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy. Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. Osloboď ich od všetkých vplyvov zlého. Ochraňuj ich na cestách, Pane Ježišu, v Tvojom mene im žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám im lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ich v živote pred úkladmi zlého, pred závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou. Požehnaj ich šťastím duše a všetkým potrebným pre život. Žehnám ich v Tvojom mene, aby boli zdravé duchovne, duševne i telesne, aby prišli do neba s celou našou rodinou.
Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri nich a že ich žehnáš. Požehnaj i mňa, aby som sa k nim správal/a/ s Tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou. Amen
Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme ti, odovzdávame Ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote – nie podľa našej predstavy ale podľa Tvojej  múdrosti a lásky. Amen.

Comments are closed.