Novéna k preliatej krvi nášho Pána Ježiša Krista

Zdravas Mária..
Ó Panna Mária, pre zásluhy presvätej krvi tvojho božského Syna, prihovor sa za mňa u nebeského Otca. Amen.
Všetci anjeli a svätí z neba, ktorí hľadíte na Božiu slávu, spojte svoje modlitby s modlitbou drahej Matky a najsvätejšej kráľovnej Márie a vyproste u nebeského Otca milosť, o ktorú pokorne prosím pre zásluhy drahocennej Krvi nášho božského Vykupiteľa. Aj na vás sa obraciam, sväté duše v očistci, aby ste
sa za mňa modlili a prosili nebeského Otca o milosť o ktorú úpenlivo prosím pre tú prečistú Krv, ktorú môj a Váš Spasiteľ vylial zo svojich najsvätejších rán. Aj ja ponúkam nebeskému Otcovi za vás Ježišovu predrahú Krv, aby ste sa mohli z Neho naplno radovať a chváliť ho navždy v nebeskej sláve spevom: „Vykúpil si nás, Pane, svojou Krvou a urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.“ Amen.
Ó dobrý a láskavý Pane, nežný a milosrdný, zmiluj sa nado mnou a nad všetkými dušami, živými aj zosnulými, ktoré si vykúpil svojou predrahou krvou. Nech je požehnaná Ježišova presvätá Krv teraz a naveky! Amen.
Najsladšia Matka, pre zásluhy prečistej Krvi tvojho božského Syna udeľ mi milosť, aby môj brat/sestra
( vyslovíme meno osoby za ktorú prosíme )… bol spasený na konci svojho pozemského života, aby ti mohol prísť poďakovať do nebeského Jeruzalema a s tebou chválil Ježiša a ďakoval mu. AMEN.

Comments are closed.