• Tematické bloky

Odpuštění

V modlitbe Otče náš sa modlíme aj tieto slová:…a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame …

Veľa ľudí ani nie je ochotných pripustiť, že by niekomu ublížili. Potrebujeme vôbec odpustiť? Veľakrát konáme  skutky, veci, hovoríme slová, ktorými ani netušíme a neuvedomuje si, že by mohli niekomu ublížiť. To platí nielen smerom  od nás k druhým, ale i opačne, smerom k našej osobe. Či sme veriaci alebo nie sme.

Čo znamená odpustiť?

Odpustiť znamená:

  • vedieť, že nám bolo ublížené,
  • uvedomiť si, čo sa stalo a prečo
  • rozhodnúť sa odpustiť ( to znamená vzdať sa nároku na náhradu škody)
  • vnímať človeka, ktorý nám ublížil so súcitom ( je to tiež len človek)
  • uzatvoriť daný problém
  • snaha o zmier ( závisí na oboch stranách)

Odpustenie je akt rozhodnutia. Uzdravenie zranených emócii je však časový proces. Motiváciou pre každého kresťana by mal byť fakt, že nám Boh odpustil skrze  Ježiša Krista,  ktorý zaplatil všetok dlh za nás. Preto máme rovnako činiť i my. Cenu odpustenia vidíme na cene, ktorú za nás zaplatil Ježiš.

Kresťanstvo je o odpustení. Potrebujeme odpúšťať ale i odpustenie.

Nech sa naša viera prenáša cez naše skutky tu na zemi.

Zdroj:  YouTube

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate