• Tematické bloky

Pomôcky ku šťastnému manželstvu

Tieto pomôcky dodávajú každému, kto ich využíva:
 
ODVAHU  ŽIŤ  –  má ju ten, kto má pevnú  vieru v Boha.
 
ODVAHU  MILOVAŤ –  má ju ten, kto zažil, že Boh ho veľmi miluje.
 
ODVAHU TRPIEŤ  má ju ten, kto je plný Svätého Ducha a jeho moci. 
 
ODVAHU  ODPÚŠŤAŤ  ako odpúšťal Pán Ježiš.
 
ODVAHU  OBETOVAŤ SA –  ako sa obetoval Pán Ježíš smrťou na kríži.
 
ODVAHU ODOVZDAŤ SA BOHU ako sa odovzdal Pán Ježiš Otcovi na kríži  
 
Zdroj: https://grkatsp.estranky.sk/clanky/rodina-manzelstvo/pomocky–ku–stastnemu–manzelstvu.html

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate