Pomôcky ku šťastnému manželstvu

1. Modlitba:
a. osobná:  Keď sa  ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi Mt 6,

b. rodinná, manželská:   Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Mt 18, 20    

c. liturgická – v chráme, prináša pokoj a radosť. Neopúšťajte naše zhromaždenia.  Hebr  10,25
Formy modlitby:  prosebná, ďakovná, odprosujúca (kajúca), oslávna (chválitebná)

2. biblia, sväté písmo  – prináša múdrosť, rozvahu, inteligenciu
(existuje aj audiobiblia – počúvanie svätého písma cez internet)
 
3. svätá spoveď – hygiena svedomia, uzdravuje psychiku, potešuje
– prináša: pokoj, úspechy, radosť, manželskú pohodu
 
4. eucharistia  – Kristovo telo a krv pod spôsobom chleba i vína
 
5. zdržanlivosť  od mäsa a pôst  – výchova k sebaovládaniu a 
sebazáporu,  oslobodzuje od Diabla a od akéhokoľvek zla.

Comments are closed.