Psychopati v politike

Znaky psychopatov v politike

Mnohí výskumníci a relevantné štúdie sa domnievajú, že psychopatických jedincov môžeme stretnúť vo všetkých oblastiach života, často však vo vedúcich funkciách. Mnohé psychopatické črty ako šarm, sebavedomie, dôraz v prejave či ďalšie komunikačné zručnosti môžu byť totiž veľkým prínosom vo vedúcej funkcii. Okrem toho, psychopatická osoba nemá pocity viny alebo hanby, čo môže prispieť k obrazu efektívneho a spravodlivého lídra, ktorý dokáže robiť racionálne rozhodnutia. Bez akýchkoľvek debát môžeme povedať, že vybrané psychopatické črty môžu byť obzvlášť užitočné v politickom svete.


Psychopati, ktorí nie sú v spoločnosti na prvý pohľad nápadní a sú dokonca úspešní (napríklad v politike), majú oproti iným psychopatom (napríklad vo väzení) niektoré adaptačné vlastnosti, ktoré sú schopní využiť vo svoj prospech vo vedúcich pozíciách.

Výskumníci Palmen a jeho kolegovia (2) vymedzili vo svojej pomerne aktuálnej štúdii z roku 2018 tri hlavné aspekty psychopatov v politike. Základným znakom je ich nebojácnosť. Ľahko a sebaisto sa púšťajú do nových projektov, vyhlásení alebo funkcií a nepripúšťajú si žiadne obmedzenia či námietky zo strany spoločnosti, kolegov alebo objektívnych faktov. Zaujímavé je, že štúdia (3) iných amerických psychológov uvádza, že vysoká miera tejto črty vedie k tomu, že politik je vnímaný ako kompetentný a výkonný. Eventuálne to môže byť dôvod, prečo aj psychopatický politik získa vo voľbách množstvo hlasov, resp. preferencií. Druhým dôležitým prvkom je vysoká schopnosť exekutívnych funkcií, špeciálne sebakontroly. Najmä v tomto aspekte sa líšia úspešní psychopati na vedúcich pozíciách od bežných psychopatov vo väzení alebo iných inštitucionalizovaných zariadeniach. Dokážu zostať sústredení a „hrať“ akúkoľvek rolu, ktorá im v sociálnom prostredí prinesie zisk. Posledným kritériom sú emočné a interpersonálne črty ako necitlivosť, nedostatok empatie a výčitiek, patologické klamanie, manipulatívne správanie či pocit vlastnej dôležitosti. 

Vplyv psychopatických lídrov na spoločnosť

V mnohých štúdiách sa zistilo, že psychopatickí lídri sa len zdajú byť dobrými vodcami na vonkajšej úrovni, no v skutočnosti nebývajú veľmi prospešní pre spoločnosť. Sú schopní robiť neetické rozhodnutia a finančné podvody a viac-menej pomáhajú svojej firme alebo krajine len vtedy, pokiaľ to má dostatočný význam a zisk pre nich samých. Dominantnými vlastnosťami sú totiž egocentrická povaha, lojalita k sebe, nedostatok svedomia a empatie alebo túžba kontrolovať iných. Podľa výskumníkov práve tieto vlastnosti smerujú k tomu, že lídri so psychotickými sklonmi sa často podieľajú na rôznej forme trestnej činnosti.

Najmä osoby so sklonmi k narcistickej poruche sa neraz podieľajú na ekonomickej trestnej činnosti (4). Pri dosahovaní svojich cieľov a uspokojovaní svojich potrieb sa prejavujú mimoriadne ambiciózne, sú zameraní na moc a dožadovanie sa obdivu. Uspokojenie ich pohnútok im totiž veľmi dobre vedia zabezpečiť práve peniaze. Z dôvodu presvedčenia o vlastnej dôležitosti majú pocit, že bežné pravidlá sa na nich nevzťahujú a môžu sa dožadovať mnohých privilégií. Z rovnakého dôvodu príliš neprežívajú vlastné prekročenie morálnych pravidiel spoločnosti, nemajú pocity viny. Primárne sa domnievajú, že ostatní by mali tolerovať ich potreby a pohnútky. Sú predsa „mimoriadni“. V danej ekonomickej (fyzicky nenásilnej) trestnej činnosti sa im aj často darí. Ich schopnosť vytvárať dobrý prvý dojem a manipulatívne správanie je v tejto oblasti značnou výhodou.

Comments are closed.