Psychopati v politike

Ako rozpoznať psychopata?

Rozpoznať adaptovaného psychopata je mimoriadne náročné. Pokiaľ s ním ľubovoľná osoba prichádza do styku len sporadicky, vníma prevažne len jeho sebavedomie, sebaistotu a jeho nacvičenú sebaprezentáciu.

Až pri opakovaných skúsenostiach si môže osoba začať všímať menšiu empatiu voči iným, necitlivosť a egocentrickosť. Často sa však tieto vlastnosti bagatelizujú a pripisujú „vášnivejšiemu prejavu“ či zaujatím pre danú (pracovnú) vec. Bežný človek začne uvažovať o psychopatii až v prípade, že osoba významne a zásadne obmedzuje jeho osobný a pracovný život.

Zdroje

American Psychiatric Association. (2015). DSM-5. Diagnostický a statistický manuál duševních poruch.

Palmen, D., Derksen, J., & Kolthoff, E. (2018). House of Cards: Psychopathy in Politics.

Lilienfeld, S. O., Waldman, I. D., Landfield, K. E., Watts, A. L., Rubenzer, S. J., & Faschingbauer, T. R. (2012). Fearless dominance and the US presidency: Implications of psychopathic personality traits for successful and unsuccessful political leadership.

Lingnau, V., Fuchs, F., & Dehne-Niemann, T. E. (2017). The influence of psychopathic traits on the acceptance of white-collar crime: do corporate psychopaths cook the books and misuse the news?

Prevzaté z: https://www.politickapsychologia.sk/psychopati-v-politike/

Comments are closed.