Radkin Honzák, Emoce a nemoce 

Povídání o strachu, hněvu a jiných pocitech a také o tom, jak se dívat na psychosomatiku. Rozpoznávat emoční naladění druhých lidí i vlastní patří do vlastností emoční (sociální) inteligence

Radkin Honzák, Emoce a nemoce

Proč je dobré vědět, jaká emoce námi hýbe? Tak jako u všeho v psychologii: abychom mohli alespoň zčásti předvídat, co se bude dít, a v nemenší míře proto, abychom se ze situace poučili a příště jednali výhodněji. Musíme vědět, že okolí čte naše emoce z neverbálních projevů.

Přednáší MUDr. Radkin Honzák, známý a oblíbený psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1. LF UK. Večer je inspirovaný knihami: Psychosomatická prvouka a Všichni žijeme v blázinci.

Comments are closed.