Rodina, manželstvo a vzťahy

Život je o vzťahoch. A vzťahy sa nás týkajú všetkých.

Max Kašparů

Aj vzťahy, ak sú živé, môžu ochorieť – vysvetľuje Max Kašparů v novom vydaní relácie Quo vadis.

Zdroj: https://www.youtube.com/channel/UCIH2qgNKE5uDJDUvToBL0M

Comments are closed.