RODINA, MANŽELSTVO A VZŤAHY

Život je o vzťahoch. A vzťahy sa nás týkajú všetkých. Aj vzťahy, ak sú živé, možu ochorieť – vysvetľuje Max Kašparů v novom vydaní relácie Quo vadis.
Zdroj:
https://www.youtube.com/channel/UCIH2qgNKE5uDJDUvToBL0MA

Comments are closed.