Spájanie heretikov a odovzdávanie pochodne falošného učenia

Mnoho hlavných učiteľov hnutia viery starne a štafetu ich falošného učenia preberajú mladší. Video pochádza z filmu “American Gospel: Christ Alone”, v ktorom je podrobne vysvetlené učenie hnutia viery, vplyv amerického sna na teológiu týchto extrémnych hnutí a urobené porovnanie s biblickým posolstvom evanjelia.

Spájanie heretikov a odovzdávanie pochodne falošného učenia

Tu je jedna hodina tohto filmu sprístupnená zadarmo:
https://www.youtube.com/watch?v=ocHm18wUAGU

Comments are closed.