• Tematické bloky

Pôsobenie ducha Jezabel na pracovisku

Každý človeka sa snaží byť úspešný i na svojom pracovisku. Prekážkou, problémom na tejto ceste sa však môžu stať vaši vedúci, spolupracovníci i podriadení, ktorí pôsobia pod vplyvom ducha Jezabel. Čo robiť v takomto prípade?

Prvým krokom, ktorý treba urobiť,  je jasne identifikovať nositeľa tohto ducha a určiť vaše postavenie vo vzťahu k danej osobe.  Je to Váš nadriadený? Spolupracovník prípadne podriadený?

Ak je nadriadeným, môžete mať s ním problémy, konflikty. V tomto prípade, vo vašej pozícií je vhodné byť poslušným , príjemným, dokonca i vtedy ak je úplne „mimo“. Čo by ste mali urobiť:

 1. Zdokumentujte a uchovajte si vždy všetko, čo ste povedali a čo urobíte. Uchovajte si všetky záznamy až dotiaľ, dokým vás falošne neobviní, aby ste sa mohli brániť nejakým spôsobom pred vyššími nadriadenými a na personálnom oddelení. Ak existuje dôvod sa domnievať, že by Vás kvôli jeho obvineniu mohli prepustiť, možno budete potrebovať argumenty pre úrad práce, prípadne nového zamestnávateľa, aby ste preukázali, že ste boli prepustení nespravodlivo. Oznámte všetky abnormality personálnemu oddeleniu, akonáhle zažijete existenčné problémy. Týmto spôsobom sú priebežne informovaní. Váš nadriadený bude na vás klamať, rozširovať lži, len aby sa vás zbavil.  To by mohlo mať výrazný vplyv na vašu budúcnosť i kariéru. Možno budete potrebovať personálne  oddelenie, aby vám dalo dobré referencie, posudok zo zamestnania, v prípade, že to váš šéf neurobí.
 2. Obzrite sa po inom pracovisku s lepšou situáciou. Buďte v súlade s vaším šéfom, až dokiaľ odtiaľ neodídete. Nevyzraďte dopredu kam idete.  Použite mäkké výhovorky pre hľadanie ďalšieho zamestnania, ako je napr. „bližšie k môjmu domovu“

               Ak je spolupracovník:

 1. postupujte podľa postupu uvedenom v bode 1 v predchádzajúcej časti
 2. Určite, či váš nadriadený je pod vplyvom ducha Achaba (pasívny človek, ktorý umožňuje správanie človeka pod vplyvom ducha Jezabel) – ak je, máte šťastie. Ak ním je, budete pravdepodobne musieť tolerovať osobu pod vplyvom ducha Jezabel. Jedinou pozitívnou vecou je, že ak nadriadený je nositeľ ducha Achaba, je jeho nositeľ ľahostajný i k správaniu osoby – kolegu pod vplyvom  ducha Jezabel. Bude rovnako ľahostajný aj k akýmkoľvek bojom, ktoré s ním máte. Zostaňte v úzkom kontakte s kolega mimo jeho kontroly. Týmto spôsobom môžete zaujať dobrú východziu pozíciu a ochrániť sa v prípade, že daná osoba vás ohovára  za chrbtom. Uistite sa, že pracujete  poctivo a spoľahlivo tak, že spolupracovník vás nemôže podraziť.
 3. Môžete taktiež nechať svojho kolegu pracovať samostatne, ak vás ohrozuje, a dajte mu najavo, ak začne útočiť, že by mohol mať problémy s vecami, ktoré sú zdokumentované a sú pripravené pre predloženie príslušným útvarom ( napr. personálnemu oddeleniu). Taktiež musíte mu naznačiť, že máte za sebou silnú oporu. Nebojte sa mu postaviť zoči- voči a nedajte sa ním napádať.

               Ak je podriadený:

Toto je z týchto troch uvedených možností najľahší prípad. Môžete postupovať podľa pokynov identifikovania a odstránenia ducha Jezabel, uvedený v publikáciach a na webe. Bežný postup je nasledovný:

 1. Zdokumentujte jeho správanie, ako už bolo odporúčané vyššie.
 2. Ak ste nositeľom ducha Achaba, radšej požiadajte niekoho iného, ​​aby ho konfrontoval so zdokumentovanými faktami. Ak nedokážete prekonať svoju vlastnú pasivitu konfrontáciou tvárou v tvár danej osobe, urobíte tak zle nielen sebe ale i každému pracovníkovi na vašom oddelení. Váš nedostatok odvahy a odhodlania spôsobí, že daná osoba bude ubližovať i druhým. Uistite sa, že je tu niekto kompetentný, ktorý môže a bude zvládať negatívne správanie Jezabel v kolektíve, pokiaľ sa to Vám  vzhľadom na vaše pasívne správanie nedá. Nezabúdajte, že jej ide i o vašu pozíciu, o získanie autority. Je len otázkou času, kedy si na to vytvorí vhodné podmienky vo vašom tíme, zbore a zaútočí na vás.
 3. Zaznamenávajte si jej odpovede bez ohľadu na to, či pracujete v svetskom alebo duchovnom prostredí.
 4. Uistite sa, že ste pripravení sa brániť akémukoľvek disciplinárnemu konaniu, ktoré môže nastať pri útoku na vás.  Uchovávajte si všetky záznamy. Tie sú nevyhnutné pre prípad, že na Vás daná osoba zaútočí a obviní vás z diskriminácie, alebo vás falošne obžaluje pre rôznu príčinu (spreneveru, krádež, neschopnosť, neznalosť Biblie, falošné proroctvá,… atď.). Zabráňte útoku vašou konfrontáciu s ňou skôr, ako by malo dôjsť ku rozpadu, zničeniu, deštrukcií,…
 5. Po jej odchode budte pripravení na dodatočné deštrukčné útoky cez média, e-maily na vašich priateľov, známych a taktiež i na najvyššie postavené osoby spoločnosti, cirkvi. Zdokumentované fakty si preto uchovávajte ešte  dlhú dobu.

Spracované s pomocou: https://heavenawaits.wordpress.com/jezebel-in-the-workplace-next/

Comments are closed.

 • Preložiť – Translate