Genezis I, 1. – 4. časť

Je vôbec možný ateizmus? Táto úvodná časť poukazuje na to, že žiaden čo len trocha zmýšľajúci človek sa nemôže stať ateistom.
Čo je ukryté v prvom písmene a v prvom slove Biblie? Sú základným tónom Biblie: udávajú, o čom je to všetko, čo nasleduje ďalej…
Naozaj je Kristus výslovne spomenutý v prvej vete Biblie?
Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. 

Comments are closed.