Spoznať Božiu lásku, najdôležitejšie prikázanie, Láska alebo modloslužba

Spoznať Božiu lásku, najdôležitejšie prikázanie

Láska alebo modloslužba

Zdroj: https://www.youtube.com/playlist?list=PLY5tDJrF4vnutVUHmU3YWxub1Eka4YAYl

Comments are closed.