Techniky asertivity

Ak chce človek podať dobrý výkon, musí byť dobre technicky vyzbrojený, poznať techniku svojho výkonu. To isté platí aj o asertivite. Existuje niekoľko techník, ktoré slúžia ako pomôcka.

Najznámejšia technika je pokazená gramofónová platňa. Niekoľkokrát kľudne, slušne, jasne a zreteľne požiadame o to, čo chceme, prípadne odmietneme to, čo nechceme raz, dvakrát i viackrát. Metóda je postavená na tom, že keď niečo požadujeme, tak náš oponent nemá obyčajne v zásobe viacej než dve nie. Keď o to požiadame tretíkrát, tak obyčajne vyhovie. Je to preto, lebo ten druhý vie a cíti, na čo máme nárok a právo.

Príklad:

Chápem vás, ale ja to nemôžem urobiť.

Chápem vás, ale ja to naozaj nemôžem urobiť.

Chápem vás, ale ja to skutočne nemôžem pre vás urobiť. 

Otvorené dvere je technika pri ktorej nepopierame kritiku, nebránime sa ak nás niekto kritizuje, nereagujeme odvetnou kritikou.

Príklad:

Zasa si nestihol načas urobiť správu.

Áno naozaj som to nestihol. 

Ty ma oberieš o všetok čas. 

Máš pravdu, čas je pre nás dôležitý.

Mlčanie, pokladáme z praxe za istú formu súhlasu. V určitých situáciách sa dá vhodne aplikovať, hlavne tam, kde si nevieme dať rady s odpoveďou.

Negatívna asercia. Podstatou tejto metódy je, že človek úplne prizná svoju chybu, prípadne sa ešte skritizuje.

Príklad:

Ty si nenakúpil všetko.

Máš pravdu, nenakúpil.

Ja chcem ale povedať, že si mal nakúpiť to čo som ti kázala.

Vidíš a to som si ešte v poslednej chvíli spomenul aj na chlieb.

Chcela som, aby si urobil naraz celý nákup.

Máš pravdu, mohol som nakúpiť všetko.

Negatívne opytovanie sa. 

Podstatu tejto metódy tvorí fakt, že namiesto konštatovania vlastnej kritiky sa snažíme túto kritiku ešte prehĺbiť, čím vyvoláme pocit viny u toho, kto nás kritizuje.

Príklad:

Vaše správanie je nemožné. 

Ako to myslíte. 

Poslali ste neskoro výkazy.

No to je hrôza, myslíte si, že to bude mať vplyv na moju odmenu.

No to neviem.

A v čom som ešte nemožný. 

No ináč som už s vami spokojný.

 To som rád.

Parafrázovanie, poznáme z bežných situácii, kde jednoducho opakujeme presne to, čo sme si práve vypočuli.

Príklad:

Dnes si ma naštval. 

Tak ja som ťa dnes naštval.

Áno, zabudol si na naše stretnutie.

Predstav si, tak ja som zabudol na naše stretnutie.

Si nezodpovedný.

Máš pravdu, som nezodpovedný.

Musíš to napraviť.

Vynasnažím sa. 

Medzi významné asertívne techniky patrí kompromis. Je dôležitý v obchodovaní, v diplomacii, v pracovných vzťahoch ako aj v manželstve. Nie vždy je vhodné tvrdohlavo trvať na svojej požiadavke. Človek musí vedieť rešpektovať požiadavky aj iných ľudí. Ak robíme kompromisy, tak vždy len malé. Snažme sa s ľuďmi vychádzať len tak, aby sme si s ním rozumeli, aspoň do určitej miery.

Význam asertivity

Asertivita vedie k vytvoreniu systému správania, konania a myslenia, ktorý vedie k sebaakceptácii človeka, k otvorenej a konštruktívnej komunikácii. Asertívne správanie má skutočný účinok, pretože s ňou dosiahneme to, čo chceme. Treba však povedať, že nie vždy. Nič nie je v živote 100%. S asertivitou to vychádza častejšie, než sa človek vzdáva svojich práv, alebo dá so sebou manipulovať. Asertivita umožňuje dosiahnuť dobrý vnútorný pocit, že sme pre tú svoju vec urobili, čo sme mohli a čo sme chceli.

Asertívny človek býva menej zraniteľný, je viac tvorivý a schopný riskovať. Príklady na nácvik:

Úloha č.1

 • vypýtať si drobné od vrchného
 • v zelovoci vrátiť hnilé ovocie
 • presadenie upratania izby u dospievajúcej dcéry
 • požiadať o dotočenie piva v reštaurácii
 • pýtať si cigaretu od neznámeho človeka

Úloha č.2

Príklady na nácvik

 • Ty dnes nevyzeráš dobre
 • Večne chodíš neskoro
 • Čo to máš prosím ťa na sebe
 • Ty si ale lenivec
 • Čo sa do mňa staráš

Rady na záver:

 • Nedajte zo sebou manipulovať
 • Vyjadrujte svoje názory kľudne, bez zvýšenia hlasu
 • Naučte sa povedať nie
 • Nevnucujte svoje pravdy iným ľuďom
 • Správajte sa ako dospelí
 • Nedajte sa zastrašiť, pritlačiť k stene
 • Nebuďte vzťahovační

Prevzaté z:

https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/14577-4-3-techniky-asertivity/

Comments are closed.