Úžasné svedectvo Marty Przybyly o obrátení – časť 2

Úžasné svedectvo Marty Przybyly o obrátení (z filmu Powolany). V relácii sa dozviete: Strhujúce svedectvo o obrátení bývalej ateistky a satanistky po strtnutí s živým Kristom v Eucharistii. 

Comments are closed.