• Tematické bloky

Zlom moc negatívnych slov

• sa rozhodnút’ odpustit’ tým, ktorí nám ublížili;

• prijat’ pravdu o tom, kto ste a akými vás Boh stvoril;

• si uvedomit’ účinok tak negatívneho, ako aj pozitívneho vnútorného monológu;

• sa efektívne modlit’ za prelomenie moci negatívnych slov;

• kráčat’ v slobode, ktorú nám Boh dáva vo svojom slove.

„Táto kniha Mary C. Busha pomôže čitatel’ovi nájst’ slobodu v živote pomocou praktických rád, relevantných príkladov a kombináciou Písma a odborných vedomostí.“

– Dr. Michal Sedler, autor a rečník

„Dennodenne mám možnost’ vidiet’ akú vel’kú moc budovat’ alebo rúcat’ majú slová. Ich pozitívny alebo negatívny vplyv pritom môže trvat’ aj celé desat’ročia. Táto kniha je pre tých, ktorí sa naozaj túžia uzdravit’ a vyslobodit’ spod moci negatívnych slov.“

– Dr. Michelle Bengstonová, atestovaná

klinická neuropsychologička a autorka knihy Hope Prevails

Mary C. Busha je editorka, spisovatel’ka a školitel’ka spisovatel’ov. Jej práce

sa objavili v časopisoch ako Writer’s Digest a Focus on the Family. Už desiatky rokov pomáha spisovatel’om z celých Spojených štátov amerických prinášat’ svoje slová do knižných regálov po celom svete. Mary C. Busha žije na Floride.

Dostupné na: https://www.ver.sk/produkt/1100015814/zlom-moc-negativnych-slov

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate