Znaky manipulačního chování

4. Odpovídá obvykle neurčitě.

5.Mění své názory, chování či city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.

6.Své žádosti zakrývá logickými důvody.

7.Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit svůj názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky.

8.Zpochybňuje kvality, schopnosti i osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.

9.Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (rád telefonuje či zanechává písemné vzkazy).

10.Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, je schopen rozvrátit manželství.

11.Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (stěžuje si na pracovní přetížení, nesnesitelné lidi ve svém okolí, přehání závažnost nemoci).

12.Nedbá na žádosti (potřeby) druhých, i když tvrdí pravý opak.
Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb.

13.Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb.

14.Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.

15.Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.

16.Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich (mnohdy je jejich autorem).

17.Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“.

18.Lže.

19.Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.

20.Je egocentrický.

21.Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.

2.Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.

23.Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.

24. Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.

25.Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.

26.Dává dárečky, užívá lichotek, aby se zalíbil a nečekaně projevuje drobné úsluhy.

27.V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.

28.Jde za svým cílem velmi důsledně, ale na úkor druhých.

29.Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nikdy nedělali.

30.Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Prevzaté z: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/vztahy/vztahy/jak-poznat-manipulatora-30-znaku-manipulacniho-chovani-ve-vztahu

Comments are closed.