Hranice v mezilidských vztazích

Kde končí moje svoboda a začíná svoboda druhého člověka?

Kateřina Lachmanová

-Nemám příliš propustné nebo naopak pevné hranice?
-K čemu vůbec potřebujeme mít hranice a jak respektovat hranice druhých?
-Jak správně aplikovat asertivní chování a za jakých okolností?

Comments are closed.