Jezabel – vzdorovitosť a neodpustenie, charakteristika osobnosti pod vplyvom Jezabel

Duch, ktorý je za vzburou, nie je Duchom Svätým. Vzdorovitosť je nazývaná zbožňovanie. Zbožňovaním vytvárame idol vychádzajúci z nášho názoru: „Moja cesta alebo žiadna iná“. Začíname spochybňovať Boha a nedôverovať mu.

Čarodejníctvo je v gréckom význame ako pharmakeia, čo v anglickom preklade znamená liečiteľstvo. Týka sa to nálady a psychoaktívnych liečiv, pričom to taktiež zahrňuje okultizmus, čarodejníctvo a mágiu. Spory, žiarlivosti, hnev, konflikty, nenávisť, to všetko sú prejavy odporu a nevraživosti smerom k iným. (Gal 5:19-21)

Vzbura je práca tela, pretože sa jedná o odmietnutie Božej legitímnej autority. Pokiaľ nepôsobíte v autorite Boha a pôsobíte vašou vlastnou mocou ku kontrole alebo presadeniu toho, čo chcete, používate nelegitímnu autoritu. Nelegitímna autorita je čarodejníctvo. Vzbura a čarodejníctvo pracujú spolu. Plán vzbury je vynútenie si vlastnej cesty vládnutia a celkom odmietnuť Božie legitímne vládnutie vo našom živote – osobné, duchovné a v zbore. Boh má cieľ, aby On bol náš základ a my jeho veľvyslanci, čo znamená, byť pod Jeho autoritou.

Jezabel kráča v neodpustení

Neodpustenie nás stavia proti Bohu.
Duch Jezabel nemusí pôsobiť po celý čas v obeti. Tí čo sa nachádzajú okolo obeti, môžu ju vnímať ako osobu dvoch tvárí, dvojzmyselnú (vnútorne rozpoltenú) alebo aj ako schizofrenika. (Ján 1:8). Slovo vnútorne rozpoltený znamená mať myseľ alebo dušu rozdelenú medzi Boha, seba a svet. To znamená byť pokrytcom a vyhlasovať, že verím v Boha, pričom ak prídu skúšky, stále nedôverujem Bohu. Tento duch nevie, či môže veriť Bohu, verí iba sebe, vytvárajúc tak zo seba modlu.

Nestabilnou je osoba, ktorá pochybuje o Božej schopnosti postarať sa o ňu. Určitý čas bude pôsobiť a rozprávať vo viere, avšak nebude v nej kráčať. Bez pokánia nebude nikdy schopná stať sa vyrovnanou, pretože nemá základ. Bez Boha niet základu (Zjv 3:16). Byť chladným, znamená otvorene odmietnuť Krista. Horúcim znamená byť naplnený duchovným nadšením. Namiesto toho nestabilné osoby sú vlažné, pokrytecké, vyhlasujú síce, že poznajú Krista, ale pritom ho vôbec nenasledujú – nepatria mu. Veľa z nich ovláda Božie Slovo, avšak nežije Kristovu lásku. Biblia hovorí, že zákon sám o sebe zabíja.

Nezabudni, že Boh je láska a ak si skutočným dieťaťom Božím, budeš zrkadliť/odrážať Boha, budeš konať podobne ako On, tvoj Otec. Nedovoľ neodpusteniu, „tvojmu telu“ olúpiť ťa o tvoju záchranu. To je dôvod, prečo sa musíme pridŕžať ducha kajúcnosti, dovoľujúc tak Duchu Svätému učiť nás, usvedčovať nás, ukazovať nám, kde sme urobili chybu alebo kde nie je naše správanie v súlade s Božím charakterom. Deti Boha poznajú a veria svojmu Otcovi.

Dve osobnosti ducha Jezabel

Nositeľ ducha Jezabel sa dá charakterizovať dvoma osobnosťami:
1. atraktívna osobnosť a
2. uzatvorená osobnosť

Atraktívna osobnosť

Atraktívna osobnosť – veľmi sociálna, otvorená, lojálna, majúca záľubu v pozornosti iných. Ďalšie charakteristiky – zhovorčivá, ľahko zviditeľnená, perfekcionista a extrémne poriadkumilovná. Veľmi často je tento typ prisudzovaný  ženám, pôsobiace mimo Božieho poriadku, berúc si vedúce postavenie v rodine. Sú kontrolujúcimi osobami, pričom to vôbec neskrývajú. Snažia sa presadiť svoju vôľu.
Atraktívny typ je plný sebectva a pýchy- jeho voľba alebo žiadna iná možnosť. Za pýchou sa skrýva duch, ktorý odmieta uznať, že niečo v jeho správaní je nesprávne. Toto znemožňuje danej osobe zjednať nápravu. Táto osobnosť opovrhuje pravdou. Biblia hovorí, že pravda je pred ním ukrytá. Je pre neho nemožné pochopiť pravdu a to je aj dôvod, prečo je pýcha pre neho taká nebezpečná. Je to duch, ktorý vás odvádza čo najďalej od Boha a to sa deje vo veľmi krátkom čase (Boh je blízko k pokornej osobe, pýchou sa mu vzďaľujeme). Osoba, ktorá padne za obeť tomuto duchu, nechápe Božiu lásku a slobodu v Ježišovi Kristovi. (Rim 1: 21-23)

Velebiť Boha Otca znamená vzdávať Mu česť. Mali by sme brať na vedomie jeho vlastnosti a mali by sme ho chváliť za jeho dokonalosť. Nevzdávať Bohu slávu je najväčšia urážka nášmu Tvorcovi. (Rim 1:24-28).

Keď sa muž alebo žena vzdá Boha, Boh ho vydá tomu, komu slúži. Zožne to, čo zasadil  (Rim 1:29-32). Boh dal človeku svedomie, inštinkty, zmysel rozpoznať dobro a zlo. Ak neustále ignorujeme naše svedomie, ktoré nám hovorí pravdu alebo nás usvedčuje zo zla, začíname byť necitlivý na hriech. Nemáme už viac uši, aby sme počuli. Veríme všetkým Satanovým klamstvám. Všímame si klamných duchov. Dokážeme počuť a veriť iba tomu, čo nám duch klamstva hovorí (1 Tim 4:2).

Uzatvorená osobnosť

Vo všeobecnosti táto osobnosť jedná a správa sa veľmi jemne. Ukazuje a dáva ilúziu falošnej starostlivosti a záujmu o iných. Tento typ navodzuje okoliu pocit perfektného rodiča, jeho materinskosť alebo otcovstvo, tváriac sa ako veľmi ochraňuje rodinu a jej hodnoty. Voči svojmu partnerovi sa navonok sa správa veľmi pokorne. Vyžíva sa v perfekcionizme, osobnosť je mentálne bystrá a extrémne prefíkaná, nechce však byť nápadná. Je veľmi opatrná, aby sa chválila svojou autoritou alebo kontrolou v rodine, práci, v zbore, ale vykonáva veci v tajnosti. Je veľmi vzdelaná, zručná.

Táto osobnosť je oveľa najnebezpečnejšia, pretože je veľmi ťažké ju rozpoznať. Veľmi silno sa spolieha na manipuláciu cez jej autoritu. Pri manipulovaní pôsobí herecky, rozpráva s veľkým nadšením, je veľmi presvedčivá. Ťažko sa ignoruje. Ak sa rozhodneš postaviť proti nej, môže ťa to dokonca stáť život, postavenie.

Comments are closed.