Asertivita – Máte problém povedať nie, i keď by ste naozaj mali?

Máte problém povedať nie, i keď by ste naozaj mali?
Máte pocit, že vám ľudia „skáču“ po hlave?
Ak ste odpovedali áno na predchádzajúce otázky, potom prečítate pár riadkov o asertívnej komunikácii.
Asertivita je schopnosť úprimne vyjadriť svoje názory, pocity, postoje a práva, spôsobom, ktorý nepoškodzuje práva iných. Asertívny človek dokáže vyjadriť to, čo chce alebo nechce, to, ako danú situáciu vidí, nesnaží sa nič skrývať, je otvorený a úprimný. Je ale potrebné upozorniť, že úprimnosť nemožno vyjadrovať pri všetkých situáciách. Je potrebné rešpektovať slušnosť a ohľaduplnosť, aby sme niekomu neublížili.
Viac o asertivite sa môžete dočítať v priloženom súbore:

Comments are closed.