Biblické matky: Jezabel – tá, ktorá prenášala zlo na deti

Maska Jezabel

Jezábel nielenže vyzvala Achaba, aby konal zlé skutky, ale sama často prevzala iniciatívu aj ona. „Máš ty ale moc nad Izraelom! Vstaň, jedz a rozveseľ sa, ja ti zaopatrím vinicu jezraelského Nabota.“ (1 Kráľov 21,7)
─ povedala Achabovi, ktorý rezignoval, ale nedosiahol svoj plán, ako získať vinicu. Ale Jezebel dosiahla svoj cieľ, dosiahla cieľ doslova cez mŕtvoly.
Môžete si prečítať typické narcistické motívy v jej správaní. Bola schopná ísť do najhorších činov, aby dosiahla to, čo chcela. „Buď dobrej mysle,“ hovorí svojmu manželovi ako starostlivá manželka. „Postarám sa o všetko“, akoby išlo o prípravu večere, nie o úmyselné plánovanie vraždy. Jej postup bol pozoruhodne premyslený. V každom detaile. A krutý v každom detaile.

Pripravená zomrieť
Intrigy, bezohľadnosť, klamstvá – to sú nástroje Jezabeliny sily. Boží ľud ju považoval za čarodejnicu.
„Keď Joram uvidel Jehuu, pýtal sa: „Je všetko v poriadku, Jehu?“ On odpovedal: „Aký poriadok? Ešte trvajú smilstvá tvojej matky Jezabel a jej mnohé čarodejstvá.“ (2 Kráľov 9,22)
Povedal Jehu tesne predtým, ako zabil Jorama, syna Jezabel. Jezebel bola mimoriadne sebavedomá. Verila vo svoju moc. Považovala sa za väčšiu ako Boží posol Eliáš. Keď sa to končí, ani sa nezdá byť prekvapená.
„Jehu prišiel do Jezraelu. Keď to počula Jezabel, namaľovala si oči, ozdobila si hlavu a vyzerala von oknom. Keď Jehu vystupoval do brány, povedala: „Mal sa dobre Zambri, ktorý zavraždil svojho pána?“ Zdvihol tvár k oknu a opýtal sa: „Kto je so mnou, kto?“ Vtom sa k nemu vyklonili dvaja či traja komorníci a rozkázal: „Zhoďte ju!“ Zhodili ju a jej krv postriekala múr i kone a ony ju pošliapali. Potom išiel dnu a keď si zajedol a zapil, rozkázal: „Obzrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju, je to kráľova dcéra!“ Keď ju však išli pochovať, našli z nej iba lebku, nohy a konce rúk. Vrátili sa a oznámili mu to. On však povedal: „To je Pánovo slovo, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Tesbana Eliáša: »Psy budú žrať telo Jezabel na jezraelskom poli a mŕtvola Jezabel bude ako hnoj na povrchu role na jezraelskom poli, takže nebude možno povedať: Toto je Jezabel! (2 Kráľov 9, 30-37)
Takto sa chová človek pri ohrození života? Desivé. Akoby týmto gestom chcela urobiť dojem človeka, na ktorého smrť nemá žiadny dosah. Jezábel zomrela presne tak, ako vládla – kruto.

Aká matka, taká …
Čo by to mohla byť za matka Jezabel, keď všetci ľudia okolo nej boli iba nástrojmi na jej vlastné hry? Zo stránok Biblie a príbehov jej detí sa dozvedáme, že zlo, ktorým bola úplne pohltená, vyžarovalo aj na jej potomkov. Pre blízke vzťahy tam nebolo miesto.
Keď sa dozvedáme o príbehu Atalie, Jezábelinej dcéry, vidíme nápadnú podobnosť s jej matkou. Mala na rukách krv a so svojím životom sa rozlúčila tragicky. Nedostatok Boha a nedostatok lásky sa v tejto rodine končí mimoriadne bolestne.

Prevzaté z https://modlitba.sk/?p=16960

Comments are closed.